Our Promise To the Environment

Miljøet som en del af virksomhedskulturen

Ønsket om at være miljøleder inden for vores forretningsområde er defineret af 4 løfter til miljøet.  Det er en del af vores kultur, måden vi tænker og evaluerer vores handlinger på. Vi bestræber os på at lave løfterne med i alt, lige fra vores drift fra hverdagsrutiner, til innovationer og strategi, til at hjælpe vores kunder og samarbejdspartner med at blive mere miljøbevidste.

Vores løfte til miljøet: Fire sektorer, som dækker alle vores aktiviteter

Grøn energi:
Alle vores virksomhedsaktiviteter skal være CO2-neutrale i 2028

Ved at forbedre vores energi- og materialeeffektivitet forsøger vi at mindske klimaforandringer og fremme bæredygtighed. I produktionen investerer vi i miljørigtig teknologi, samt energibesparende produktionsprocesser. Vi har sat os som mål at være en CO2-neutral virksomhed i 2028.

For at nå dertil, har vi mindre delmål der skal nås undervejs.

  • I 2025 vil vi reducere vores energiforbrug pr. produceret ton med 20% i forhold til niveauet i 2010.
  • ​I 2028 vil vi kun bruge fuldt vedvarende energi.
  • Vi deltager i miljøprojekter, som tilfører kulstofdræn.

Vi følger GHG-protokollen ved opgørelse og rapportering af CO2-emissioner. I øjeblikket står vi for alle Scope 1 & 2 emissioner. Derudover tager vi højde for kategorierne Erhvervsrejser og Pendling fra Scope 3.

Verdensmål 7 er ”Bæredygtig energi”. Vi forpligter os til mål nr. 7 ved at øge vores andel af vedvarende energi.

Verdensmål 9 er “Industri, innovation og infrastruktur”. Vi forpligter os til mål nr. 9 ved at engagere os i innovationer, videnskabelig forskning og udvikling.

Verdensmål 13 er “Klimaindsats”, og vi forpligter os til det ved at forbedre uddannelse og information om klimaændringer, tilpasning og reduktion af miljøpåvirkning. Vores arbejde med at reducere affald har også en direkte indflydelse på mål 13.

Seneste fremskridt indenfor grøn energi

GRØN ENERGI


I 2028 vil vi kun bruge energi, der er fuldt fornybar.

52% af vores 2028-mål
er til dags dato
nået.

Eksempler på vores indsats

Bemærk, artiklerne er på engelsk

Grøn emballage og logistik:
Vi reducerer brugen af fossilt og nyt emballage hvert år

Når vi udvikler produkter, søger vi løbende råvarer og emballageformer, der er skånsommere for miljøet. Ved at øge mængden af Natura-produkter forbedrer vi arbejds- og miljøsikkerheden i vores eget arbejdsmiljø og ude hos kunderne.

  • 70% af vores emballage er genbrugt, fornybart eller genanvendeligt inden 2025.​
  • Vi hjælper vores kunder med at genbruge materialer ved at inkludere oplysninger om genanvendelse på hver produktemballage inden 2022.

Verdensmål 9 er “Industri, innovation og infrastruktur”. Vi forpligter os til mål nr. 9 ved at engagere os i innovationer, videnskabelig forskning og udvikling.

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål nr. 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Seneste fremskridt indenfor emballage og logistik

GRØN EMBALLAGE

70% af vores emballage genbruges eller genanvendes i 2025

68% (2376 ton) af vores 2025-mål er til dags
dato nået.

Eksempler på vores indsats

Bemærk, artiklerne er på engelsk

Grøn service:
Vi træner vores kunder i at minimere deres miljømæssige aftryk

Udover at optimere vores egen drift, giver vi vores kunder mere miljøvenlige produkter og services, der hjælper dem til at få mere bæredygtige processer, arbejdsmetoder og slutprodukter.
Korrekt undervisning og uddannelse af vores samarbejdspartner og kunder spiller også en vigtig rolle i vores grønne tjenester, og derfor gør vi en dyd ud af at fortælle om miljømæssige aspekter.

  • Vi vil reducere vores kunders brug af materialer. Vores mål er 50.000 kg om året inden 2023 og derefter 200 tons om året.​
  • Alle vores kundemøder og trænings i produkter på uddannelser indeholder et modul om bæredygtig udvikling. Vi uddanner omkring 30.000 mennesker om året.

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Verdensmål 13 er “Klimaindsats”, og vi forpligter os til det ved at forbedre uddannelse og information om klimaændringer, tilpasning og reduktion af miljøpåvirkning. Vores arbejde med at reducere affald har også en direkte indflydelse på mål 13.

Seneste fremskridt indenfor grøn service

GRØN SERVICE

Alle vores træninger indeholder et modul om bæredygtig udvikling. Vi træner ca. 30.000 mennesker om året.

11% (3261 personer) af vores årlige mål er til dags dato nået.

Eksempler på vores indsats

Bemærk, artiklerne er på engelsk

Grønne råvarer:
Vi vil reducere brugen af fossil og virgin råvarer og reducerer spild hvert år

Vi vil gerne fremme den cirkulære økonomi. Det gør vi ved at mindske vores forbrug af ikke-fornybare ressourcer og i stedet bruge biobaserede råmaterialer. Samtidig reducerer vi vores CO2 aftryk ved at reducere vores mængde af affald og udnytte vores sidestrømme fra produktionen.

Vi undersøger også muligheder for at bruge genbrugsmaterialer, der er biprodukter fra andre industrier.

  • Vi vil fordoble brugen af genbrugte og vedvarende råmaterialer i vores kemiske fabrikker inden 2025 sammenlignet med niveauet i 2018.​
  • Vi vil bruge fem gange mængden af genanvendte og vedvarende råvarer i vores tørblandingsfabrikker i 2025 sammenlignet med niveauet i 2018.
  • Vi vil halvere vores affald i 2025 i forhold til niveauet i 2018.

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Seneste fremskridt indenfor grønne råvarer

GRØNNE RÅVARER

Vi vil fordoble brugen af genbrug
og vedvarende råvarer i vores
kemiske fabrikker inden udgangen af 2025 sammenlignet med niveauet i 2018.

74% (9722 ton) af vores 2025-mål er til dags dato nået.

Eksempler på vores indsats

Bemærk, artiklerne er på engelsk

Our Promise to the Environment på 2 minutter