Kiilto fremmer innovationsprocessen for cirkulære og bæredygtige byggematerialer

En cirkulær samfundsudvikling kræver nye forretningsmodeller og en holistisk tilgang til et materiales levetid. Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer, og Peter Forsberg, ansvarlig for FoU i Kiilto AB, er på udkig efter innovative partnere, der ønsker at samarbejde langsigtet om at skabe bæredygtige produkter og processer i hele værdikæden.

Den finske byggematerialekoncern Kiilto har lanceret en innovativ platform, der kan ændre måden, hvorpå vi anskuer byggematerialer og renovering. På Byggmaterialdagen i Stockholm talte Kiiltos Chief Ecosystem Officer, Raija Polvinen, om en innovationsproces for byggematerialers cirkularitet, og hvad der skal til for at opnå en ægte bæredygtig livscyklus.

Lancering af SUPER Healthy Buildings

Raija Polvinen er en kendt ekspert i bæredygtighed. I efteråret var hun med til at lancere konceptet SUPER Healthy Buildings i de nordiske og baltiske lande.

– SUPER Healthy Buidlings er ikke et produkt, der kan sælges, men snarere en tilgang. Overordnet set henviser konceptet til samarbejde mellem aktører i hele byggeprocessen og værdikæden med henblik på at skabe et godt og bæredygtigt livsmiljø, forklarer Polvinen.

En ny måde at renovere på

Raija forklarer, hvad der er planlagt i forbindelse med SUPER Healthy Buildings, ved at fremlægge konceptet Debonding on Demand. Det er en banebrydende teknologi, der ikke blot sikrer en mere effektiv renovering af badeværelser, men også har potentiale til at reducere materialets CO2-belastning.

– Vi forbinder ofte renovering af badeværelser med støv, støj og en betydelig miljøpåvirkning, men sådan behøver det ikke at være, fortæller Raija.

– Ved at bruge mikrobølger kan vi få lim til at løsne sig, så fliserne kan tages af, hvilket gør det meget nemt at tage dem ned og giver mulighed for at genanvende fliserne, fortsætter hun.

Opbygning af økosystemer for cirkularitet

Kiilto understreger vigtigheden af et økosystem, hvor forskellige aktører kan interagere gennem fælles platforme såsom Debonding on Demand.

– Vi ønsker at samle industrien, den akademiske verden, boligselskaber og andre relevante aktører. Sammen kan vi skabe en bæredygtig og cirkulær økonomi i byggebranchen, udtaler Raija.

Der er brug for nye forretningsmodeller

En af udfordringerne for sektoren for samfundsudvikling og også for Kiilto er at overbevise forbrugerne og industrien om at investere i nye teknologier såsom Debonding on Demand. Selvom metoden har potentiale til at revolutionere renoveringsprocessen, er der stadig forhindringer, der skal overvindes. Investeringen i det nye system kan blive op til fire gange større end de konventionelle alternativer. Den, der bygger badeværelset, ejer sandsynligvis ikke ejendommen, når det er tid til at renovere, og det er på det tidspunkt, investeringen betaler sig.

– Det spænder fra, hvordan arkitekter organiserer deres arbejde, til hvorvidt der findes salgsplatforme, hvor nogen tager sig af det genanvendelige materiale. Hele værdikæden skal styrkes. Det er et stort arbejde, men det er sjovt at være en del af denne overgang, udtaler Peter Forsberg, chef for FoU kvalitet og miljø hos Kiilto i Sverige.

Kiilto tilbyder allerede produkter med en af de laveste klimapåvirkninger på markedet og har rammeaftaler med de fleste store aktører. Det er gennem samarbejde og opbygning af bæredygtige forretningsmodeller, at Kiilto håber at vise vejen mod en mere bæredygtig og cirkulær byggebranche.

– Selvom det tager tid, vil det puste nyt liv i hele innovationsprocessen. Der er potentiale for en transformation af hele branchen; det er jeg helt sikker på, slutter Polvinen.

Kiilto er en familieejet virksomhed med base i Finland, som har eksisteret i over hundrede år og har en vision, der rækker frem til år 2080. Kiilto udvikler, producerer og markedsfører kemiske industriløsninger inden for byggeri, industrielle klæbemidler og flammehæmmere, arbejdshygiejne og forbrugerprodukter. De vigtigste principper for Kiiltos aktiviteter er miljømæssigt lederskab, nærhed og bæredygtighed. Kiilto opererer i 9 lande og beskæftiger omkring 800 mennesker. I 2022 lå koncernens nettoomsætning på 260 millioner euro. www.kiilto.com