Om os / Bæredygtighed /

Vores løfte til miljøet

Miljøet som en del af virksomhedskulturen

Miljøet har det ikke godt. For at ændre den nuværende udvikling har vi brug for handling, innovation, vision og lederskab. Vi har brug for en vision, der hjælper os med at finde de bedste løsninger i dag og i fremtiden.

Kiilto er en stor international virksomhed som er drevet af en ambition om at være miljøledende. Miljøaspekter er integreret i alle vores processer, og vi forbedrer løbende vores aktiviteter ud fra et miljøperspektiv for at udvikle os på en bæredygtig måde.

Vi har ambitiøse mål, som er formuleret som 4 konkrete løfter til miljøet.

Energi og klima:
Alle vores egne aktiviteter vil være CO2 neutrale i 2028 og vores scope 3 udledninger reduceres

Ved at forbedre vores energi- og materialeeffektivitet forsøger vi at mindske klimaforandringer og fremme bæredygtighed. I produktionen investerer vi i miljørigtig teknologi, samt energibesparende produktionsprocesser. Vi har sat os som mål at være en CO2-neutral virksomhed i 2028.

For at nå dertil, har vi mindre delmål der skal nås undervejs.

 • Inden 2028 vil vi kun anvende CO2 neutral energi
 • Inden 2031 vil vi reducere vores indirekte drivhusgasudledninger med 21% i forhold til 2021
 • ​Inden 2028 vil vi reducere vores forbrug af indkøbt energi pr produceret ton med 10% i forhold til 2021
 • Vi vil investere i lokale CO2 kompensationsinitiativer og bevarelse af biodiversitet

Vi følger GHG-protokollen ved opgørelse og rapportering af CO2-emissioner. I øjeblikket står vi for alle Scope 1 & 2 emissioner. Derudover tager vi højde for kategorierne Erhvervsrejser og Pendling fra Scope 3.

Verdensmål 7 er ”Bæredygtig energi”. Vi forpligter os til mål nr. 7 ved at øge vores andel af vedvarende energi.

Verdensmål 9 er “Industri, innovation og infrastruktur”. Vi forpligter os til mål nr. 9 ved at engagere os i innovationer, videnskabelig forskning og udvikling.

Verdensmål 13 er “Klima-indsats”, og vi forpligter os til det ved at forbedre uddannelse og information om klimaændringer, tilpasning og reduktion af miljøpåvirkning. Vores arbejde med at reducere affald har også en direkte indflydelse på mål 13.

Eksempler på vores indsats

Nye teknologier muliggør energisamarbejde: Anvendelse af spildvarme fra finsk Kiilto fabrik

25.01.2024
Læs mere

Klimaaftale med Assens Kommune

26.11.2020
Læs mere

Kiilto planter 5000 træer

02.06.2021
Læs mere

Emballage og logistik:
Vi reducerer brugen af fossil og virgin emballagemateriale

Når vi udvikler produkter, søger vi løbende råvarer og emballageformer, der er skånsommere for miljøet. Ved at øge mængden af Natura-produkter forbedrer vi arbejds- og miljøsikkerheden i vores eget arbejdsmiljø og ude hos kunderne.

 • 70% af vores emballage er genbrugt, fornybart eller genanvendt inden 2025.
 • Inden 2028 vil vi reducere forbruget af fossil energi til transport af varer til vores kunder med 20% i forhold til 2021
 • Vi vil årligt reducere mængden af emballagemateriale pr produceret ton
 • Vi vil lave pilottest af genopfyldelig emballage for emballager under 200 l inden 2024

Verdensmål 9 er “Industri, innovation og infrastruktur”. Vi forpligter os til mål nr. 9 ved at engagere os i innovationer, videnskabelig forskning og udvikling.

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål nr. 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Seneste fremskridt indenfor Emballage og logistik

..

..

..

EMBALLAGE OG LOGISTIK

70% af vores emballage genbruges eller genanvendes i 2025

68% (2376 ton) af vores 2025-mål er til dags
dato nået.

..

..

..

..

..

..

Eksempler på vores indsats

Cirkulær økonomi i fokus hos Kiilto: Mængden af genbrugsplast øges markant

12.04.2022
Læs mere

Yderkartoner med mindre pap

12.06.2023
Læs mere

Genanvendelse og bortskaffelse af emballage

Læs mere

..

..

Partnerskab:
Vi hjælper vores kunder og samarbejdspartnere med at reducere deres miljømæssige aftryk

Udover at optimere vores egen drift, giver vi vores kunder mere miljøvenlige produkter og services, der hjælper dem til at få mere bæredygtige processer, arbejdsmetoder og slutprodukter.
Korrekt undervisning og uddannelse af vores samarbejdspartner og kunder spiller også en vigtig rolle i vores grønne tjenester, og derfor gør vi en dyd ud af at fortælle om miljømæssige aspekter.

 • Vi vil hjælpe vores kunder med at reducere deres miljømæssige aftryk (CO2 aftryk, vand- eller materialeforbrug) og rapportere årlige reduktioner
 • Al træning og dialog med kunder, leverandører og stakeholders skal indeholde miljømæssige aspekter. I Kiilto “træner” vi årligt omkring 25.000 mennesker
 • Sammen med vores partnere vil vi årligt gennemføre miljøinitiativer der bevarer biodiversitet
 • Fra 2025 vil vi levere data for CO2 aftryk for vores løsninger

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Verdensmål 13 er “Klima-indsats”, og vi forpligter os til det ved at forbedre uddannelse og information om klimaændringer, tilpasning og reduktion af miljøpåvirkning. Vores arbejde med at reducere affald har også en direkte indflydelse på mål 13.

Seneste fremskridt indenfor Partnerskab

..

..

..

PARTNERSKAB

Alle vores træninger indeholder et modul om bæredygtig udvikling. Vi træner ca. 30.000 mennesker om året.

11% (3261 personer) af vores årlige mål er til dags dato nået.

..

..

..

Eksempler på vores indsats

“Det er aldrig lykkedes at finde et bedre alternativ. Kvalitet, pris og god service har overbevist os gang på gang”

30.05.2022
Læs mere

Debonding on Demand – en innovation, der har til formål at løse udfordringerne med genanvendelse i byggebranchen og ændre vores syn på badeværelsesrenovering

19.03.2024
Læs mere

Hvordan fælles miljømål førte til en ny innovation

02.04.2024
Læs mere

..

..

Råvarer:
Vi anvender færre fossile og virgine råvarer og reducerer mængden af spild/affald

Vi vil gerne fremme den cirkulære økonomi. Det gør vi ved at mindske vores forbrug af ikke-fornybare ressourcer og i stedet bruge biobaserede råmaterialer. Samtidig reducerer vi vores CO2 aftryk ved at reducere vores mængde af affald og udnytte vores sidestrømme fra produktionen.

Vi undersøger også muligheder for at bruge genbrugsmaterialer, der er biprodukter fra andre industrier.

 • Inden 2025 vil vi fordoble brugen af genanvendte og fornybare råvarer på vores kemiske fabrikker i forhold til 2018
 • Inden 2025 vil vi halvere mængden af restaffald i forhold til 2018
 • Inden 2028  vil vi reducere CO2 aftrykket på vores råvarer med 15% i forhold til 2021
 • Inden 2028 vil vi reducere vandforbruget pr produceret ton i vores processer med 20% i forhold til 2021

Verdensmål 12 er ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi forpligter os til mål 12 ved at reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug af materialer.

Seneste fremskridt indenfor Råvarer

..

..

..

RÅVARER

Vi vil fordoble brugen af genbrug
og vedvarende råvarer i vores
kemiske fabrikker inden udgangen af 2025 sammenlignet med niveauet i 2018.

74% (9722 ton) af vores 2025-mål er til dags dato nået.

..

..

..


Eksempler på vores indsats

Svanemærket virksomhed med Kiilto Pro

21.12.2023
Læs mere

Kiilto fremmer innovationsprocessen for cirkulære og bæredygtige byggematerialer

19.03.2024
Læs mere

Kiilto planter 5000 træer

02.06.2021
Læs mere

..

..

..

Our Promise to the Environment på 2 minutter