Om os / Bæredygtighed /

Økonomisk ansvar

Vi skaber trivsel

I Kiilto lancerer vi hele tiden nye produkter og tjenester og forstærker samtidig vores ekspertise og know-how inden for de sektorer, vi befinder os i. Dette muliggør vores fremtidige succes, og samtidig er Kiilto med til at styrke hele branchen og skabe trivsel. En øget trivsel skaber en positiv cyklus, der muliggør investeringer i produktudvikling, hvilket igen forbedrer sikkerheden og den miljømæssige indvirkning i den kemiske industri.

Kiilto oplever i øjeblikket en periode med vækst og fornyelse. Vi investerer meget i at udvikle vores ekspertise og ledelse samt i vores medarbejderkultur. At involvere vores medarbejdere i innovation har været med til at skabe nye perspektiver på vores forretning for de kommende år. Det har givet vores aktiviteter et endnu stærkere værdigrundlag.

Kiiltos arbejdsgruppe for ansvarlighed har identificeret følgende hovedtemaer i vores evaluering af de centrale aktiviteter.
De afledte tiltag er beskrevet i afsnittene under hvert tema.

Temaerne for økonomisk ansvarlighed

Udvikling og vækst

  • Håndtering af værdikæden
  • Vækst i branchekompetencer
  • Nye produkter og tjenester

Værdiskabelse

  • Virksomhedens økonomi
  • Virksomhedsborger
  • Skattemæssigt aftryk på udviklende markeder

Etisk handel

  • Udvikling af indkøbs- og salgsaktiviteter
  • Antikorruption aktiviteter

Håndtering af økonomisk ansvar

Styring af værdikæden er afgørende for realiseringen af Kiiltos vision. Kiilto styrker den økonomiske stabilitet i værdikæden ved at skabe gode forretningsforhold og dele den intellektuelle kapital, som hver medarbejder besidder, i organisationen.

Kiilto er en virksomhedsborger, hvis aftryk er synlig, når det gælder trivsel og god praksis. Nogle regioner, hvor Kiilto opererer, har i denne henseende ikke nået det samme niveau som vestlige lande som ex Finland. Kiiltos skatteaftryk i udviklingslande er imidlertid stabilt og skiller sig positivt ud. Kiilto er med til at skabe et grundlag for økonomisk bæredygtighed ved at fremme etisk bæredygtig praksis i hele sin værdikæde. Kriminalitet og misbrug forhindres ved at udvikle indkøbs- og salgsaktiviteter og gennem anti-korruptionsaktiviteter. Sådanne foranstaltninger fremmer fremkomsten af et mere lige samfund.

Bekæmpe korruption i internationale datterselskaber

Ifølge Transparency International er korruption meget udbredt i de lande, som ovenfor er markeret med rød og orange. Nogle af Kiiltos datterselskaber er lokaliseret i disse lande. Så hvordan bekæmper vi her korruption i vores virksomheder?

Ansvarlighed er en vigtig del af hverdagen i Kiilto men også integreret i forretningskulturen. Vi kræver, at alle medarbejdere agerer ansvarligt i deres arbejde og fremmer trivslen, både i det indre og det ydre miljø. Vi tolererer ikke korruption i nogen form.

Antikorruption praksis

Vores antikorruptionsaktiviteter starter allerede ved introduktionen af nye medarbejdere. Vi gør det klart, at vi ikke accepterer nogen form for korruption, og hvis vi oplever, at en ansat bruger eller tager imod bestikkelse, vil ansættelsesforholdet ophøre. For eksempel er etiske principper i Rusland en del af virksomhedens officielle regler, som enhver medarbejder tilmelder sig. Derudover tager vi mistanker om bestikkelse alvorligt og undersøger dem grundigt. En efterforskning alene sender en klar besked til hele organisationen, selvom der ikke findes bevis for misbrug.

I lande hvor korruption er hverdag, kan det være fristende at forsimple eller skynde på tilsyn fra embedsmænd. Dette er imidlertid ikke et alternativ i Kiilto. Vores mere end 100 år gamle familievirksomhed har et langt tidsperspektiv: succes måles ikke gennem nuværende aktiviteter, men i det omfang, vi kan opbygge bæredygtig succes.

Retningslinjer og forpligtelser der ligger til grund for det økonomiske ansvar

Vores ansvarlige tilgang til vores forretning er baseret på lovgivning og andre forskrifter, der regulerer hver funktion, samt kollektive aftaler og etisk praksis. I SNG-landene og Ukraine er vores etiske principper beskrevet mere detaljeret i vores såkaldte White Book-retningslinjer.

Vi bruger også International Chamber of Commerce’s Anti-corruption Clause, som alle ansatte bliver præsenteret for, og det samme gør andre parter, når der indgås aftaler.

I 2017 blev der udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, som dækker hele virksomheden. Retningslinjerne giver en etisk vejledning til virksomhedens aktiviteter, virksomhedens leverandører og underleverandører.

Klagemuligheder og whistleblowing

Spørgsmål om økonomisk ansvar tages op ugentlig af den daglige ledelse. White Book håndbogen indeholder foranstaltninger, som medarbejderne skal træffe, hvis de f.eks. har en mistanke om korruption. Observationer relateret til økonomisk ansvar indsamles også i den årlige medarbejderundersøgelse.

Kiiltos virksomhedspolitik

Kiilto er en finsk, familieejet virksomhed, som producerer kemiske industriprodukter og opererer på 11 markeder. Sammen med vores kunder bygger vi en bæredygtig fremtid og skaber velvære gennem hygiejne.
Vi opererer i forskellige sektorer; personlig hygiejne, professionel rengøring, førstehjælp, industri og byggeri. Vores mål er, sammen med vores kunder, at tilbyde holdbare og ansvarligt procuderede løsninger af høj kvalitet. Vores motto er “Customer is King” og at forstå kundens behov, overgå deres forventninger og skabe en god kundeoplevelse. Dette er vigtig for os. Vi har en kontinuerlig dialog med vores kunder for hele tiden at udvikle vores virksomhed og vores løsninger.

Vi er forpligtet til at forebygge, eliminere og reducere risici, der er skabt af vores virksomhed, og som påvirker miljøet eller helbredet. Vi overholder alle lovpålagte krav, officielle forskrifter og retningslinjer. Kiiltos ansatte er fagpersoner, som alle opfylder kvalitets-, sikkerheds,- samfunds- og miljøansvar. Alle Kiilto ansatte forstår deres ansvar og mål, og de er ansvarlige for kvaliteten, når de er på arbejde. Kiilto OY og KiiltoClean OYs ledelse er forpligtet til kontinuerligt at udvikle virksomheden og muliggøre opfyldelse af målene.