Nye teknologier muliggør energisamarbejde: Anvendelse af spildvarme fra finsk Kiilto fabrik

Som et resultat af et energiøkosystem skabt af Kiilto og varmeanlægget Lempäälän Lämpö, benytter fjernvarmenettet i Sääksjärvi-området sig af CO2-neutral fjernvarme i sommermånederne. Kiilto nyder godt af at komme tættere på sine mål for CO2-balancen.

Der skabes meget spildvarme i de industrielle processer på Kiilto fabrikken i Lempäälä, og en del af denne spildvarme bliver allerede udnyttet til opvarmning af Kiiltos egne lokaler. Men i løbet af den varme årstid, produceres der mere varme end hvad der er nødvendigt til opvarmning. Takket være et partnerskab, der begyndte i september 2022, udnyttes denne spildvarme nu i fjernvarmenettet i Lempäälä.

Fjernvarme produceret med spildvarme stiger om sommeren, og indtil videre er der blevet produceret 1.100 MWh energi til fjernvarmenettet. Dette har resulteret i et fald i naturgasforbruget på ca. 1.000 MWh i Sääksjärvi-området.

“Sääksjärvi-kunderne består af husholdninger, boligselskaber og industri. Ifølge beregninger fra Finnish Energy bruger en enkeltstående bolig ca. 18 MWh energi om året, hvilket betyder, at fordelene skabt af energiøkosystemet er betydelige. Folk opvarmer ikke deres hjem meget om sommeren, men de kan nyde et CO2-neutralt varmt brusebad,” siger Toni Laakso, CEO hos Lempäälän Lämpö.

Spildvarme fra industrielle processer

På Kiilto fabrikken opstår spildvarme som et resultat af overskydende energi skabt i de industrielle processer. For eksempel er polymerisering i processerne til klæbemiddelproduktion en eksotermisk reaktion, der frigiver varmeenergi. Varme klæbemidler fremstilles ved at varme blandingen op til en høj temperatur, efterfulgt af afkøling med vand i de efterfølgende stadier.

Kiilto har siden 2018 udvundet varme, der bliver skabt i processerne, for at opvarme egne lokaler. Dette har resulteret i betydelige besparelser på den mængde energi, der skulle købes, hvilket reducerer brugen af naturgas og dermed en reduktion af CO2-fodaftrykket for de samlede operationer.

“Siden vi begyndte at udvinde spildvarme, er vores energiforbrug faldet, og CO2-emissionerne er reduceret med mere end 500.000 kilogram om året,” siger Petri Heljo, Supply Chain Director hos Kiilto.

Økosystemet gavner begge parter

Da økosystemet blev planlagt, blev det opdaget, at peak-perioderne for spildvarme på Kiilto fabrikken og energiforbrugsprofilerne for beboere og industrielle virksomheder i Sääksjärvi-området, passede godt sammen.

“Når folk i Sääksjärvi tager deres bad som morgenen, er morgenskiftet på sit travleste på Kiilto fabrikken. Om aftenen falder behovet og produktionen af energi også sammen,” siger Vesa Juhannusvuori, Technical Manager hos Kiilto.

Selvom spildvarme var tilgængelig i forhold til behovet på det rette tidspunkt, krævede opbygningen af økosystemet betydelige investeringer. Udfordringen lå i at gøre investeringen rentabel for begge parter. Og med omhyggelig planlægning lykkedes det.

“Økosystemet er tovejs, hvilket betyder, at Kiilto om vinteren køber fjernvarme produceret ved hjælp af bio-baseret energi fra Lempäälän Lämpö for at opvarme vores lokaler, når vores varmepumper ikke producerer nok. Takket være det nye system har Kiilto fabrikken kunnet reducere sit naturgasforbrug betydeligt og bringe Kiilto tættere på vores mål om CO2-neutralitet,” siger Heljo.

I et økosystem, hvor overskudsenergi overføres for at imødekomme behov i nærheden, inkluderer fordelene selvforsyning af energi, der ikke skal transporteret over lange afstande.

Kiilto og Lempäälän Lämpö frontløbere inden for deleøkonomi

Industrien skaber masser af spildvarme, men udfordringen er at overføre den omkostningseffektivt til der, hvor den er nødvendig på et bestemt tidspunkt. Dog muliggør nye teknologier alligevel energisamarbejde mellem industri og energiselskaber. Det banebrydende samarbejde mellem Kiilto og Lempäälän Lämpö har tiltrukket stor interesse, og de indsamlede erfaringer vil blive yderligere forfinet i fremtiden.

“Det nuværende økosystem har været et stort pionerprojekt, og vi har lært meget om teknologi og processer. Energimarkederne har ikke et ubegrænset udbud af primære energikilder, så i fremtiden skal vi få bedre adgang til mindre energistrømme og fokusere på energideling. Vi vil lede efter flere partnere, som vi kan anvende de indsamlede erfaringer med,” siger Laakso.

Kiilto Group planlægger at være CO2-neutral med hensyn til sine egne operationer senest i 2028.

Vi bevæger os i den retning ved at reducere behovet for fossile brændstoffer og ved at vedtage CO2-neutrale former for energi,” siger Heijo. “Vi vurderer disse tiltag på alle vores driftssteder og tager altid hensyn til synergierne med miljøet og det lokale samfund.”