Om os / Bæredygtighed /

Socialt ansvar

Mere end bare en arbejdsplads

Kiilto har en eksperimentel kultur, der tilskynder alle kolleger til at præsentere selv de vildeste ideer. Der er også plads til fejl, fordi kontinuerlig læring genererer indsigt, der belyser vores vej mod stærk international vækst. De ansatte i Kiilto er vores vigtigste aktiv. Som et familieejet firma tror vi på et samarbejdsvilligt arbejdsmiljø snarere end en hierarkisk tilgang. Inspiration er baseret på god ledelse og en organisation, der lytter.

Faglig udvikling på en tryg arbejdsplads

Støtte på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt forbedrer hverdagens arbejde og sikrer vores succes fremover. Vi støtter og udvikler hele tiden vores medarbejdere gennem kompetenceudvikling og en aktiv uddannelsespolitik. Vores mål er, at en karriere hos Kiilto er fremtiden. Som arbejdsplads giver Kiilto et sikkert og inspirerende miljø og en mulighed for kontinuerlig personlig udvikling.

Nogle af medarbejderne hos Kiilto er stadig studerende. Den støtte, vi yder i samarbejde med deres uddannelsesinstitutioner, vil være en del af vores succeshistorie i de kommende år.

Vores kunders sikkerhed er også dækket af Kiiltos sociale ansvar. Vi forbedrer vores produkters sikkerhed ved at præsentere og markedsføre dem ansvarligt.

Vi har en åben og inspirerende atmosfære

For at sikre, at menneskerettighederne implementeres i alle faser af Kiiltos forretningsaktiviteter, stræber vi efter at fremme lighed i arbejdsmiljøet. På denne måde skaber vi en mere retfærdig verden og forbedrer vores medarbejderes trivsel.

I vores forretningsdrift forpligter vi os til integritet, bekæmpelse af korruption og overholdelse af de love, regler og forskrifter, der gælder for vores aktiviteter. Vi kræver, at vores underleverandører og leverandører overholder vores leverandørkodeks, som indeholder bestemmelser om juridisk overholdelse, samt god forretningsskik:

Temaer for socialt ansvar

Vi har identificeret følgende vigtige områder, som vi arbejder med hver dag:

En sikker arbejdsplads

 • Forebyggelse af arbejdsulykker
 • Forbedring af sikkerheden

Et inspirerende arbejdsmiljø

 • Støtte i forskellige livsfaser
 • Godt tilsyn
 • En organisation, der lytter
 • Medarbejdernes trivsel

Menneskerettigheder i hele værdikæden

 • Ligestilling i arbejdsmiljøet
 • Forebyggelse af børnearbejde

Kompetenceudvikling

 • Kompetenceudvikling af personale
 • Kompetenceudvikling af kunder
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 • Ansvarlig produktinformation og markedsføring
 • Digitale løsninger