Ny limløsning åbner op for større grad af genanvendelse af byggematerialer

Finske Kiilto lancerer en ny opløselig limløsning, som gør det nemmere at genanvende materialer og renoveringsaffald på tværs af byggebranchen. Limen er den første af sin slags, og producenten forventer, at den vil revolutionere branchen og bidrage positivt til accelerationen af bæredygtigt byggeri og grøn omstilling. 

I bestræbelserne på at imødekomme de begrænsninger, brugen af traditionel lim i byggebranchen sætter for genanvendelse af byggematerialer, lancerer finske Kiilto, der er en førende udvikler af industrielle løsninger inden for blandt andet byggeriet, et nyt alternativ.  

Den afgørende forskel er, at den nye limvariantkan opløses eksempelvis ved brug af varme. Dermed kan materialer, der er limet sammen, nemt skilles ad uden at gå i stykker for efterfølgende at blive genanvendt.  

“Når en traditionel lim tørrer og hærder, danner den en molekylekæde, der er lige så stærk som en cykellås, og dermed er den svær at bryde. Med kemisk innovation gør vi det for første gang muligt at bryde kæderne kontrolleret, så byggematerialer i forbindelse med renoveringer kan skilles ad, uden at de ødelægges,” siger Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer hos Kiilto, og tilføjer:  

“Det vil øge graden af genanvendelse inden for nybyg og renoveringer signifikant.”   

Et opgør med udfordringerne ved genanvendelse 

Udviklingen af den nye limløsning, som gør brug af debonding-metoden, udspringer af et ønske om at bidrage til en reduktion af CO2-udledningen i byggebranchen, som på verdensplan tegner sig for omtrent 40 procent af den samlede udledning.   

Raija Polvinen peger på, at debonding-metoden giver langt større fleksibilitet, hvilket har været efterspurgt i branchen. Med metoden kan mørtlen nu fjernes kontrolleret, og det åbner ikke kun op for, at de enkelte materialer kan genanvendes. Kiilto indsamler ligeledes den eksisterende lim, som genanvendes til at producere nyt.  

“Jeg er særligt begejstret for limens store anvendelsesområde. Utallige produkter i vores hverdag som møbler, biler, fly, både og elektroniske enheder kan ikke produceres uden lim, og det skaber udfordringer ved genanvendelse. Med ‘Debonding on Demand’-løsningen har vi potentiale til at muliggøre genanvendelse i alle disse kontekster og mere til,” siger Raija Polvinen.  

Ifølge Raija Polvinen taler løsningen ind i den danske strategi om bæredygtigt byggeri, hvor nye krav understøtter omstillingen til mere cirkulært byggeri og medvirker til at begrænse byggeriets klimaaftryk og ressourceforbrug.  

SUPER Healthy Buildings 

Den nye lim er et element i et nyt økosystem til etablering og drift af bygninger, som Kiilto lancerer den 14. september. Det går under navnet SUPER Healthy Buildings, og tankegangen er cirkulær. Ønsket er at implementere en bæredygtig tilgang til udvælgelsen af materialer og den digitale byggeproces, ligesom fremtidens bygninger skal skabe grobund for en grøn og sund livsstil. Og så skal materialerne kunne genanvendes.  

“Med vores økosystem stræber vi mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Innovationer, der reducerer klimabelastningen på vores miljø, skaber ikke kun nye produkter, men giver også hele branchen en mulighed for at udvikle sig i en bæredygtig retning. Sammen med de øvrige aktører i branchen kan vi revolutionere måden, vi tænker bygninger på,” siger Raija Polvinen. 

Deltag i lanceringen  

Gennem de sidste 100 år har Kiilto produceret lim, der holder for evigt. Nu udvikler Kiilto lim, der kan fjernes, med målet om i fællesskab at skabe og kommercialisere endnu flere innovationer, der gør byggemiljøer mere bæredygtige, produktive, økologiske og genanvendelige.  
Kiilto lancerer sin banebrydende innovation samt sit nye økosystem, SUPER Healthy Buildings i Helsinki den 14. september 2023, kl. 9 EET. Live-streamingen kan ses (HER), og optagelsen vil være tilgængelig på Kiilto.com. 

For mere information, venligst kontakt: 
Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer 
Tel. +358 400 818 833 
E-mail: raija.polvinen@kiilto.com 

Du kan downloade flere billeder af testningen af innovationen under laboratorieforhold her.

Om Kiilto 

  • Et finsk familieejet selskab grundlagt i 1919. 

  • Nettoomsætning på €260M i 2022. 

  • Beskæftiger næsten 800 innovative topniveau professionelle i i alt ni lande: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Ukraine, de baltiske lande og Polen. 

  • Opererer inden for fire forretningsområder: byggeri, industrielle klæbemidler og brandsikring, professionel hygiejne og forbrugsgoder. 

  • Miljøledelse er et strategisk fokus, og ambitiøse miljømål er integreret i den daglige  beslutningstagning. 

  • Grundlagt i 1919 med en vision frem til 2080. 

  • Markedsleder inden for løsninger til håndhygiejne og  overfladedesinfektion i Finland, Sverige, Norge og Danmark. 

Kiilto er en familieejet virksomhed baseret i Finland med over hundrede års historie og en vision, der ser frem til 2080. Kiilto udvikler, producerer og markedsfører løsninger inden for kemisk industri inden for byggeri, industrielle limstoffer og brandsikring, professionel hygiejne og forbrugsgoder. De centrale principper i Kiiltos aktiviteter er miljøledelse, nærhed og forpligtelse til fremtiden. Kiiltos aktiviteter strækker sig over 9 lande, og de beskæftiger omkring 800 mennesker. I 2022 udgjorde koncernens nettoomsætning 260 M€. www.kiilto.com