Kiilto Pro Erisan Oxy+
Desinfektionsmiddel

Et effektivt desinfektionsmiddel med hydrogenperoxid og pereddikesyre i enkeltpakkede portionsbreve. Granuleret pulver, der aktiveres i vandopløsning. Til desinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr, tekstiler og områder kontamineret med kropsvæsker.

Special features

  • CE-mærket medicinsk udstyr, klasse IIa, NB 0537

Enkeltpakket potionsbrev på 50 g, er nem at bruge. Det granulerede pulver støver ikke og aktiveres nemt i varmt vand. Desinfektion finder sted i form af en oxidationsreaktion baseret på hydrogenperoxid og pereddikesyre.

Produktet er velegnet til sarte overflader og materialer. Produktet egner sig til præ-desinfektion af invasive enheder og instrumenter forud for maskinel vask og desinfektion. Bør ikke anvendes på kobber, sølv og messing.

Brev indeholder en enkeltdosis på 50 g, hvilket gør det nemt at opnå det ønskede blandingsforhold (2-5%).

Kiilto Pro Erisan Oxy+'s antimikrobielle effekt er verificeret i henhold til følgende tests:
EN 13727 bakterier
EN 13697 bakterier og svampe
EN 13624 svampe
EN 14348 tuberkulose og mykobakterier
EN 17126 sporer (C. diff) - ersatter EN 13704
EN 14476 virus (noro-, adeno- og poliovirus)
EN 14561 bakterier
EN 14562 gærsvamp
EN 14563 tuberkulose og mykobakterier
EN 16615 bakterier og gær
EN 16616 (60 C° desinfektion af tekstiler: bakterie-, svampe- og mykobakteriedræbende effektivitet, 40 C° testet på staph. aureus).

Produktet har high level desinfektionseffekt (se tabel, brugsanvisning).

Brugsanvisning: Bland produktet med rent og varmt vand (30-40°C). Granulatet opløses hurtigere ved omrøring. Når pulveret er opløst, er desinfektionsmidlet klar til brug. Udskift den brugte opløsning hver dag.

Ren, ubrugt opløsning (2%) kan anvendes i op til 7 dage, og (5%) i op til 2 dage.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Sundhedssektoren: Til desinfektion af overflader og instrumenter samt område kontamineret med kropsvæsker - til medicinsk udstyr og kritiske overflader.

Produktet er ideelt til desinfektion af tekstiler anvendt inden for sundhedssektoren, der vaskes ved 40-60 °C på normalt vaskeprogram.

Produktet egner sig ligeledes til desinfektion af tandproteser og dentale sugesystemer.

Kiilto Pro Erisan Oxy+ kan bruges som desinfektionsmiddel i ultralydsrensere.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

pH

pH brugsopløsning: 7.5

Udseende og duft

Hvid granulat, opløst i vand

Produktionsland

FINLAND

Forpakningsstørrelse Varenummer GTIN
1 x 50 x 50 g 8116 6417964081152
Opbevaring

Opbevares ved 5-25°C.
Holdbarhed: 2,5 år fra produktionsdato.

Brugsanvisning

Tør de kontaminerede overflader over med en klud/renseserviet vædet med desinficeringsopløsningen. Skyl om nødvendigt overfladerne efter endt desinfektion.

Anvendelsesinstruktioner vedrørende specifikke brugsområder er anført i tabellen.

 

 

Kiilto Pro Erisan Oxy+

 

Op-løsning

Note

Holdbarhed for ubrugt opløsning

Desinfektion af overflader og medicinsk udstyr


Områder kontamineret med kropsvæsker 

1 brev/ 2,5 l vand

1 brev/1 l vand


1 brev/2,5 l vand

1 brev/1 l vand

2%

5%


2%

5%

Bakterier, noro- og adenovirus, gærsvampe 2%

fungi 5%


2-step

1-step

7 dage

2 dage


7 dage

2 dage

Desinfektion af instrumenter (henstand) og tandproteser


1 brev/2,5 l vand

1 brev/1 l vand 


 

2%

5%
Bakterier, mykobakterier, noro- og adenovirus, gær 2% i 30 min.eller 5% i 15 min.

i tildækket beholder

Skyl efter med rent vand7 dage

2 dage

Udskift  dagligt eller oftere ved behov

High Level desinfektion

1 brev/1 l vand 

5%

30 min (polio og sporer). Skyl med rent eller sterilt vand

2 dage


Ultralydsrenser

1 brev/2,5 l vand

1 brev/1 l vand

2%

5%

30 min (total iblødlægningstid), skyl

15 min (total iblødlægningstid), skyl

Udskift dagligt

Dentalt sugesystem

1 brev/2,5 l vand

 2%

Brug 1 liter færdigblandet opløsning, skyl af næste morgen

 

Vask og desinfektion af tekstiler

1 brev og halv mængde vaskemiddel i doseringsskuffen

 0,5%

Vaskemaskine, 40– 60°C på normalt vaskeprogram (5 kg vasketøj)

 

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Bemærkning

Under opløsning af granulatet ses skumdannelse på overfladen. Sørg for at blande opløsningen i en tilstrækkelig stor beholder. Ved blanding af 5 l 2% opløsning afmåles 2,5 l lunkent vand, heri hældes to breve med Kiilto Pro Erisan Oxy+ som opløses. Når granulat er helt opløst tilføjes resten af vandet. Luk låget løst, da blandingen frigiver kuldioxid.

Følg instruktionerne fra producenten af de enheder, produktet anvendes til at rengøre.

Brug ikke produktet, hvis det er størknet.

Ingredienser Effekt
Natriumpercarbonat (> 30 %) Oxidationsmiddel (blegning)
TAED (5-15 %) Øger effekt af blegemiddel
Kompleksbindere (> 30 %) Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Nonioniske overfladeaktive stoffer (< 5 %) Vaskeaktivt stof, opløser snavs