Kiilto Pro Innova 100
Vaskemiddel til instrumentvaskemaskiner

Flydende maskinvaskemiddel til instrumentvaskemaskiner. Specielt udviklet til sterilcentraler og krævende genbehandlingsopgaver.

Special features

  • CE-mærket medicinsk udstyr, klasse I

Effektivt ikke-skummende maskinvaskemiddel med høj materialekompabilitet. Specielt udviklet til krævende opgaver, der involverer instrumenter og udstyr fremstillet af forskellige materialer.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Instrumenter og udstyr i sundhedssektoren, der er fremstillet af rustfrit stål, forskellige plastmaterialer, silikone og gummi. Kan også anvendes på aluminium og anodiseret aluminium pga. produktets anti-korrosive egenskaber. Også velegnet til maskinvask af dentale instrumenter.

Medicinsk udstyr, til professionel brug.

pH

pH produkt: 12.5
pH brugsopløsning: 11

Produktionsland

FINLAND

Forpakningsstørrelse Varenummer GTIN
3x5l Eur 8235 6417964082357
Opbevaring

Opbevares ved 5-35°C.
Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato.

Brugsanvisning

Beholderen tilsluttes vaskemaskinens automatiske doseringssystem.
Anbefalet dosering: 0,2-0,5%. Den optimale dosering afhænger af det materiale, der skal vaskes samt mængden og kvaliteten af vandet.

Når maskinen fyldes, er det vigtigt, at instrumenter og udstyr placeres, så alle overflader spules med vand. Placér slanger og andet udstyr, der er vanskeligt at rengøre, i separate holdere.

Anbefalet vasketemperatur: 55°C. Temperaturen ved brug bør være mellem 40-80°C.

Følg instruktionerne fra producenten af instrumenterne/udstyret.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisningen før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Bemærkning

Maskinen desinficerer termisk det rengjorte og skyllede udstyr samt maskinens indvendige dele i henhold til det valgte program. For at sikre et korrekt resultat, bør maskinens drift kontrolleres regelmæssigt.

Ingredienser Effekt
Kaliummetasilicat (< 5 %) pH regulerende, fjerner snavs, forhindrer korrosion
Kompleksbindere (5 - 15 %) Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Polycarboxylat (< 5 %) Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet
Phosphonater (< 5 %) Blødgør vandet, opløser snavs og forbedrer skylning
Kaliumhydroxid (< 5 %) pH regulerende, alkalisk, fjerner snavs
Amfoteriske overfladeaktive stoffer (< 5 %) Vaskeaktivt stof