Kiilto Pro Erisan Oxy+
Desinfektionsmiddel

Effektiv high-level desinfektion af medicinsk udstyr – i enkeltpakkede portionsbreve

Special features

  • Overfladedesinfektion af inventar og ikke-kritisk medicinsk udstyr
  • Henstandsdesinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr
  • Rengøring/præ-desinfektion af kirurgiske instrumenter
  • Mikrobiologisk vask af tekstiler
  • Uden parfume parfume
  • Praktiske portionsposer med granulat der ikke støver
  • CEI vurderet til high-level henstandsdesinfektion
  • CE-mærket medicinsk udstyr, klasse IIa, NB 0537

Leveres i praktiske portionsbreve á 50 g, der er lette at anvende.

Det granulerede pulver støver ikke og aktiveres nemt i varmt vand, hvorved de aktive stoffer Hydrogenperoxid og pereddikesyre genereres. Indeholder ikke parfume.

Produktet kan anvendes til de fleste typer materialer, herunder sarte materialer som aluminium, gummi og plastic. Bør ikke anvendes på kobber, sølv og messing.

Kiilto Pro Erisan Oxy+ har følgende dokumenterede effekt:
EN 13727 Bactericidal
EN 13624 Fungicidal
EN 14348 Mycobactericidal
EN 14476 Virucidal
EN 17111 Virucidal (Adeno og M norovirus)
EN 17126 Sporicidal
EN 14561 Bactericidal (henstand)
EN 14562 Fungicidal (henstand)
EN 14563 Mycobactericidal (henstand)
EN 16615 Bactericidal og yeasticidal
EN 16616 Bactericidal, Fungicidal og Mycobactericidal (desinfektion af tekstiler ved 60 C°)

Produktet er vurderet af CEI til high-level henstandsdesinfektion.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader og ikke-kritisk medicinsk udstyr, henstandsdesinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr samt til desinfektion af tekstiler i sundhedssektoren.

Produktet har gode rengørende egenskaber og er derfor også velegnet til rengøring/præ-desinfektion af kirurgiske instrumenter før desinfektion.

Kan desuden anvendes til desinfektion af tandproteser og dentale sugesystemer.

Kiilto Pro Erisan Oxy+ kan både anvendes manuelt og i ultralydsrensere.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

pH

pH brugsopløsning: 7.5

Udseende og duft

Hvidt granulat, opløst i vand

Produktionsland

FINLAND

Forpakningsstørrelse Varenummer GTIN
1 x 50 x 50 g 8116 6417964081152
Opbevaring

Opbevares ved 5-25°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.
Ubrugt opløsning 2%: 7 dage.
Ubrugt opløsning 5%: 2 dage.

Brugsanvisning

Dosering:
2% opløsning: 50 g (1 brev) blandes med 2,5 liter vand
5% opløsning: 50 g (1 brev) blandes med 1 liter vand (high level)

Lav en 2% eller 5% opløsning ved at blande produktet med rent varmt vand (30-40°C). Rør et par gange i opløsningen for at få granulatet til at opløses hurtigere. Opløsningen er klar til brug, når granulatet er helt opløst. lav opløsningen i en stor beholder, da den kemiske reaktion får opløsningen til at skumme op.

Overfladedesinfektion:
Anvendes på synligt rene overflader. Fordel desinfektionsvæske på det område, der skal desinficeres og bearbejd området grundigt med en klud, så væsken fordeles jævnt på hele overfladen. Lad overfladen lufttørre. Overfladen kan anvendes når den er tør.

Henstandsdesinfektion:
Rengjorte instrumenter nedsænkes i kar med 5% opløsning (high level). Sørg for at instrumenterne er helt dækket. Sæt låg på og lad virke i 30 min (60 min ved skimmel). Skyl med vand (sterilt vand hvis kritiske instrumenter).

Manuel rengøring/præ-desinfektion:
Instrumenter rengøres med en blød børste i et kar med færdigblandet opløsning. Sørg for at instrumenterne er helt åbne, så de er lettere at rengøre. Skyl med rent vand.

Rengøring/præ-desinfektion i ultralydsrenser:
Instrumenter der er vanskelige at rengøre manuelt kan med fordel rengøres i en ultralysdrenser. Anvend vaskeprogram 1-5 min. Total iblødsætningstid 15-30 min. Skyl med rent vand.

Udskift brugt opløsning dagligt eller oftere ved synligt snavs.
Brugt opløsning kan hældes i afløbet.

Mikrobiologisk vask af tekstiler:
Vaskes i vaskemaskine, normalt vaskeprogram på 60°C (5 kg tekstil).
Anvend 50 g (1 brev) sammen med halv dosering almindeligt vaskemiddel. Kiilto Pro Erisan Oxy+ kan både anvendes sammen med vaskepulver og flydende vaskemiddel.

Anvendelse


Dosering

%

Effekt mod


Desinfektion af overflader, inventar og ikke-kritisk medicinsk udstyr samt spild (blod, sekret mm)

50 g/2,5 l vand


50g/1 l vand

2%

5%

Bakterier, gær og virus (M noro og Adeno)
Bakterier, gær, skimmel, myko, virus og sporer


Henstands-desinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr der efterfølgende skal steriliseres 

50 g/1 l vand

5%

Bakterier, gær, skimmel, myko, virus og sporer 


Mikrobiologisk desinfektion af tekstiler 

50 g/10 l vand

0,5%

Bakterier, skimmel, myko, virus og sporer

 Ved 60°C

Manuel rengøring/præ-desinfektion/rengøring af kirurgiske instrumenter

50 g/2,5 l vand


50 g/1 l vand

2%


5%


  

Præ-desinfektion/rengø-ring i ultralydsrenser 

50 g/2,5 l vand

50 g/1 l vand

2%

5%

 

Dentale sugesystemer

50 g/2,5 l vand2%
Anvendelses- og miljøsikkerhed

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Bemærkning

Under opløsning af granulatet ses skumdannelse på overfladen. Sørg for at blande opløsningen i en tilstrækkelig stor beholder. Ved blanding af 5 l 2% opløsning afmåles 2,5 l lunkent vand, heri hældes to breve med Kiilto Pro Erisan Oxy+ som opløses. Når granulat er helt opløst tilføjes resten af vandet. Luk låget løst, da blandingen frigiver kuldioxid.

Følg instruktionerne fra producenten af de enheder, produktet anvendes til at rengøre.

Brug ikke produktet, hvis det er størknet.

Ingredienser Effekt
Natriumpercarbonat (> 30 %) Oxidationsmiddel (blegning)
TAED (5-15 %) Øger effekt af blegemiddel
Kompleksbindere (> 30 %) Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Nonioniske overfladeaktive stoffer (< 5 %) Vaskeaktivt stof, opløser snavs