Kiilto er i færd med at bygge et økosystem, der skal revolutionere bæredygtigheden i byggebranchen: “Selv midt i en krise er vi nødt til at investere i fremtiden.”

Torsdag den 14. september 2023 lancerede Kiilto økosystemet SUPER Healthy Buildings, som samler innovatører, forskere, startups, beslutningstagere, organisationer og virksomheder inden for det byggede miljø. Målet er at revolutionere bæredygtigheden inden for det byggede miljø. 

Det er åbenlyst, at bæredygtigheden inden for det byggede miljø har brug for radikale ændringer:

1. Det byggede miljø er ansvarligt for omkring 40 % af den globale drivhusgasudledning.
2. Blot halvdelen af byggeaffaldet bliver genanvendt.
3. Hvert år dør der i snit 3,8 millioner mennesker på verdensplan som følge af sick building syndrome (SBS). 
4. Det anslås, at to tredjedele af alle byggematerialer, der findes i dag, stadigvæk vil være her i 2040 og fortsat udlede drivhusgasser.

Finske Kiilto tror på, at det er muligt at løse disse fire problemer, men det kræver, at hele branchen arbejder sammen. “Der er mange udfordringer, men også mange forretningsmuligheder,” udtaler Ville Solja, der er Chief Business Development Officer hos Kiilto. “For at forandre hele branchen har vi brug for, at hele branchen bidrager.” Derfor er SUPER Healthy Buildings Ecosystem en invitation til nationale og internationale partnere til at udvikle og kommercialisere innovationer inden for bæredygtighed, produktivitet, økologi og genanvendelighed. “Kiilto er en familieejet virksomhed med mere end 100 års erfaring, som har potentialet og motivationen til at revolutionere bæredygtigheden i byggesektoren. Selv midt i en krise i byggesektoren er vi nødt til at investere i fremtiden. Vores mål er fortsat at være her i 2080,” fortsætter Solja.

Lanceringen af SUPER Healthy Buildings Ecosystem samlede omkring 160 aktører i byggebranchen, lige fra startups til organisationer, omkring en fælles mission. Hvorfor ønskede Kiilto at bringe dem sammen? “Vi er i forvejen den lim, der binder branchen sammen. Vi er en vigtig virksomhed i Østersøregionen med et godt kendskab til byggeri, og i Finland er vi markedsførende,” udtaler Raija Polvinen, der er Chief Ecosystem Officer hos Kiilto. 

Foredragsholderne, paneldeltagerne og oplægsholderne fra forskellige startups ved lanceringsarrangementet var enige: Der er brug for forandring. Det kræver samarbejde på et helt nyt plan og nye innovationer.

En af disse innovationer er løsningen Debonding on Demand, som Kiilto præsenterede ved arrangementet. Den gør det muligt at adskille materialeoverflader, der er bundet sammen, ved  hjælp af f.eks. varme eller mikrobølger. Når overfladerne ikke længere behøver at blive ødelagt for at kunne blive adskilt, bliver materialet fra demonteringen genanvendeligt og kan genbruges.

En optagelse fra lanceringen af SUPER Healthy Buildings Ecosystem kan ses her

En paneldiskussion om bæredygtige og genanvendelige materialer ved arrangementet gav anledning til at reflektere over, hvordan man kan gentænke hele værdikæden i byggebranchen. “Nu kunne tiden vel være til at se indad og se langt væk og lægge strategier for fremtiden,” opsummerede Eerik Paasikivi, der er medstifter af Kvanted Ventures. Mari Granström, der er medstifter og CEO i Origin by Ocean, mener, at branchen har brug for en krise: “Hvis man ser på konventionelle virksomheder, så ændrer de sig desværre ikke, medmindre de er nødt til det. Når krisen rammer, indser man, at det er på tide at gøre noget.”

Klik her for at få flere oplysninger om økosystemet SUPER Healthy Buildings og om, hvordan du kan deltage.

For mere information, venligst kontakt: 
Raija Polvinen, Chief Ecosystem Officer 
Tel. +358 400 818 833 
E-mail: raija.polvinen@kiilto.com 

Kiilto er en familieejet virksomhed baseret i Finland med over hundrede års historie og en vision, der ser frem til 2080. Kiilto udvikler, producerer og markedsfører løsninger inden for kemisk industri inden for byggeri, industrielle limstoffer og brandsikring, professionel hygiejne og forbrugsgoder. De centrale principper i Kiiltos aktiviteter er miljøledelse, nærhed og forpligtelse til fremtiden. Kiiltos aktiviteter strækker sig over 9 lande, og de beskæftiger omkring 800 mennesker. I 2022 udgjorde koncernens nettoomsætning 260 M€. www.kiilto.com