Intern kontrol sikrer ensartede kvalitetsprodukter til byggeri

Hver vare der forlader en Kiilto-fabrik, bliver grundigt testet. Så når cementmørtel, fugemasse og andre produkter til rammer byggepladsen, kan du stole på, at de fungerer som de skal.

En problemfri arbejdsproces er betinget af produkter af høj, ensartet kvalitet. Og ensartet kvalitet opnås med interne kontrolmekanismer.

”Hos Kiilto sikrer vi, at hvert eneste vareparti lever op til vores kvalitetskrav. På den måde kan kunden være sikker på, at produktet fungerer som lovet på byggepladsen,” siger HSEQ-chef Jyrki Tiihonen, der er ansvarlig for sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet hos Kiilto.

Kvalitetskontrol i flere trin

Den interne kvalitetskontrol følger en nøje tilrettelagt proces. Den begynder, når råvarerne ankommer til fabrikken og straks gennemgår en test på fabrikkens eget laboratorium for at sikre, at de lever op til fastsatte standarder.

Den interne kvalitetskontrol på laboratorierne på Kiiltos fabrikker i Finland og Sverige varetages af en håndfuld specialister. Personalet kontrollerer materialerne og udfører de nødvendige analyser efter behov gennem hele produktionsprocessen.

“Vi tester varer fra alle partier for at sikre, at produkterne lever op til de kriterier, som udviklingsafdelingen har fastlagt for deres ydeevne,” siger Tiihonen og tilføjer, at visse varetyper bliver tjekket flere gange efterfølgende for at sikre korrekt ydeevne

Kun hvis produktet lever op til de angivne krav, får det tilladelse til at blive pakket og sendt til kunden.

Tæt samarbejde med produktudvikling

Kiiltos finske rødder giver teamet en indgående viden der sikrer produkterne fungerer som de skal, specielt i det nordisk klima.

“Varmt sommervejr påvirker for eksempel produkternes hærdningstid. Temperatur og luftfugtighed, alt har indflydelse,” bemærker Tiihonen.

Vejrlig og andre faktorer der kan påvirke byggeriet, tages i betragtning allerede i forsknings- og udviklingsfasen. Den interne kontrol sikrer, at kvalitetskriterierne, som udviklerne oprindeligt har opstillet, altid bliver opfyldt.

“Folkene i udviklingsafdelingen spiller en vigtig rolle i vores kvalitetskontrol. De har en dyb viden om produkterne, og kvalitetstesterne diskuterer med udviklerne, hvordan eventuelle problemer bedst løses,” forklarer Tiihonen.

Sporing giver løbende forbedringer

Kiilto’s interne kvalitetskontrolproces har fungeret i årtier. Den systematiske og præcise procedure garanterer, at alle varer kontrolleres – også når der er travlt.

Der er dog altid plads til forbedringer, understreger Tiihonen.

“Vi udvikler vores systemer hele tiden. Vi kan følge og spore hvert produktparti tilbage, så vi kan finde ud af hvilke råvarer der er brugt eller tjekke resultaterne af analyserne, der blev foretaget, før det blev godkendt til afsendelse,” siger han.

“Vi gemmer kvalitetskontroloplysningerne i et år, så vi kan fastslå, hvad der gik galt, hvis et produkt ikke virker.”

Evig optimering

Langt de fleste Kiilto produkter går direkte igennem den interne kontrol. Hvis ikke, kan de nogle gange justeres. Hærdningstiden for polyurethanbaserede produkter kan f.eks. ændres ved at tilsætte katalysatorer.

“Det kræver ekspertise, men det er bestemt muligt,” siger Tiihonen. Produkter, der ikke kan fikses, genbruges om muligt i produktionen, ellers ryger de ud.

Fordelen ved en intern kontrolproces med flere trin er ifølge Tiihonen, at kun råvarer af høj kvalitet når frem til produktionshallen. På den anden side garanterer fremragende råvarer ikke i sig selv gode produkter, og derfor er kontrol under og efter produktionen også afgørende.

“Vi bliver ved med at optimere vores processer for at sikre, at vores produkter altid er af højeste kvalitet og fungerer for kunden på byggepladsen,” siger Tiihonen. “Det er det vigtigste.”