Optimale arbejdsmetoder på ny modulfabrik – i samarbejde med Kiilto

Kiilto's vandtætnings- og flisesystemprodukter garanterer et ensartet resultat i produktionsprocessen hos SSA Rakennus Oy, som producerer badeværelsesmoduler. Kiilto og SSA har arbejdet sammen i mange år, hvor de har udviklet og implementeret nye arbejdsmetoder og praktiske trin til forbedring af de modulære produkter. Modulært byggeri, der minimerer materielt spild, er et skridt i retning mod mere bæredygtigt byggeri – et vigtigt mål for både SSA og Kiilto.

SSA's modulære bygningsmodul har været i drift i de nye produktionsfaciliteter i Viinikkala, Vantaa, Finland, siden forrige december. SSA begyndte at fremstille badeværelsesmoduler i 2019, og mens den voksende forretning krævede større produktionsfaciliteter, fik virksomheden chancen for at designe en ny fabrik, som kunne opfylde behovene for modulproduktion fuldt ud.

Sampo Päkkilä, direktøren for modulfabrikken, siger, at det i stigende grad er vigtigt, at den overordnede proces forløber ukompliceret, samt at arbejdstrinene planlægges mere og mere omhyggeligt. Produktionsmetoderne, der anvendes på fabrikken, er fastsat ud fra erfaringer. Det har været en stor fordel at have en samarbejdende leverandør af materialer i nærheden under nybyggeriet.

 ”Det er rart at have kendte ansigter hos Kiilto, da det hjælper med at opbygge et stærkt samarbejde og gør det nemmere at interagere. En velkendt leverandør er nemmere at stole på end én, der kun vil sende varerne uden yderligere diskussion. Sådan en leverandør vil forblive fjern og anonym”, siger Päkkilä.

Teamwork har hjulpet SSA og Kiilto med at få ny viden og udvikle både produkter og procedurer

Mens produktionen er vokset, er det modulære produkt blevet forbedret betydeligt hen ad vejen. Kiilto og SSA har haft et tæt samarbejde i mange år og har sammen udarbejdet talrige mindre forbedringer, der har øget kvaliteten af slutproduktet og lettet arbejdet, såsom forbedringer relateret til montering af fugt- og radonspærrer og de sidste trin i processen.

Kiilto's omfattende ekspertise inden for byggekemi og industrielle klæbemidler har hjulpet med at optimere resultaterne, og Kiilto's R&D-team har besøgt SSA's fabrik flere gange. 

”Nogle gange har vi udviklet nye ting næsten lige som at eksperimentere i et laboratorium, men samarbejdet har båret frugt, da Kiilto altid har lyttet omhyggeligt til vores behov og virkelig har gjort deres arbejde godt”, siger Päkkilä og smiler.

”Vi har også lært nye arbejdsmetoder, for eksempel på et uddannelsesforløb om vådrum, som Kiilto afholdt som en service her på vores lokaliteter. Det er et glimrende eksempel på godt teamwork”.

Byggematerialer af høj kvalitet, der passer til en præcis produktionsproces, er en vigtig del af modulært byggeri

Anvendelsen af SSA-moduler strømliner byggeplanlægningen og udførelsen på stedet. For slutbrugeren giver modulerne sikkerhed. Når et badeværelse bygges under kontrollerede forhold, garanteres der en høj kvalitet. Pålidelige byggematerialer bidrager også til den høje kvalitet og sikkerhed af faciliteterne.

SSA's produktionsproces er udvalgt til at inkludere Kiilto's flisesystem og Kerasafe vandtætningssystem.

”Vådrumscertificeringen, der er kontrolleret af KiWa Inspecta, samt en vandtætningstest fra Eurofins Oy udført på vandtætningssystemet, overbeviste os om den høje kvalitet af Kiilto's produkter. Specielt tætningstesten på vandtætningssystemet i forbindelse med certificeringen er meget krævende med påføring af varmt og koldt vand, dynamiske stresstests og nedsænkningstests over 7 dage”, siger Päkkilä.

Den vand- og damptætte folie i Kiilto's Kerasafe vandtætningssystem er meget elastisk og slidstærk. Den ensartede folie samt indløbstætningen og forstærkningspladen, der er inkluderet i systemet, garanterer en generel vandtæthed i hele badeværelsets levetid. Kerasafe-systemet har en høj evne til at udfylde revner. Hvis en flise knækker, eller det er nødvendigt at reparere en enkelt flise bagefter, kan flisen udskiftes uden at ødelægge fugt- og radonspærren.

Petteri Kiviniemi, tilsynsførende inden for modulært byggeri, siger, at man skal være meget omhyggelig med tætningen, der placeres mellem modulets grundplade og væggen. Når Kerasafe-folien og forstærkningspladen er monteret, vil disse blive kontrolleret og fotograferet. Vådrumscertificeringen af modulerne kræver også konstant kvalitetskontrol. Arbejdstrinene fotograferes og dokumenteres, og processen er så omhyggelig, at der faktisk ikke er nogen klager.

”Det at Kiilto's produkter er anvendt i SSA's moduler, skaber også tillid blandt SSA's kunder”, siger Päkkilä. ”Kiilto er kendt som en stærk finsk leverandør af kvalitetsprodukter”.

Miljømæssige værdier spiller en væsentlig rolle for både SSA's og Kiilto's arbejde

SSA forudser, at miljømæssige kriterier bliver mere og mere fremtrædende inden for de valg af værdier, der tages i byggeindustrien. Et godt eksempel på bæredygtigt byggeri er SSA's modulkoncept Qiva, der minimerer materielt spild, reducerer varmetabet på byggepladser og reducerer energiforbruget og CO2-belastningen i byggefasen med over 50 %.

Områdechef Daniel Hilli fra Kiilto siger, at Kiilto's løfte til miljøet afspejles i alt lige fra anskaffelse af råmaterialer til kundeservice. For eksempel er mere end 50 % af emballagen lavet af genanvendelige materialer, inklusive postindustriel genbrugsplast, og denne del stiger for hvert år.

”Hvad angår værdier er SSA og Kiilto et godt match, da de begge er finske virksomheder, som også er seriøse når det gælder fremme af bæredygtighed”, siger Hilli.

I fremtiden vil miljømæssige værdier formentlig også afspejles i behovet for byggeløsninger, der kan tilpasses mange forskellige formål som for eksempel lokaler, der kan anvendes som kontor om dagen og som hotel om natten. Lejligheder kan, afhængigt af livsfaser, omdannes fra studieboliger til hjem for børnefamilier og let tilgængelige ældreboliger. Hos SSA ses Kiilto's produkter som variable, og det omfattende samarbejde mellem virksomhederne giver et solidt grundlag for fremtidig udvikling af produkter, der opfylder behovene på markedet. Nye muligheder diskuteres grundigt, når det er nødvendigt.

Lige som produktionen af byggemoduler kræver fremstillingen af klæbemidler, der er skræddersyet til kundernes behov og tilpasset aktuelle krav, også mange kompetente fagpersoner og et problemfrit teamwork. Såvel SSA som Kiilto har stor tiltro til deres arbejde og den fortsatte bæredygtige udvikling af deres produkter.