Håndhygiejne til industrien

Ved arbejde i industrien bliver hænderne ofte meget beskidte og udsættes for mange påvirkninger, der kan skade huden og føre til hudproblemer, som hudirritation og eksem. Som medarbejder kan følgerne være nedsat arbejdsevne, fravær pga. sygdom, behandlingsforløb m.m.

Ansatte i industrien; autoværksteder, boreplatforme, byggeri, transport, fremstillingsvirksomheder inden for jern og metal, kemisk- og grafisk industri, tekstil og emballage m.fl., har hænder der dagligt udsættes for forskellige belastninger.

Mekanisk slitage, snavs, støv, olie, fedt, vand, kemikalier, rengøringsmidler, temperaturer, vind og vejr m.fl. tæller til disse belastninger. Disse kan føre til hudproblemer, som hudirritation, eksem eller værre hudlidelser. Som medarbejder kan følgerne være nedsat arbejdsevne, fravær pga. sygdom, behandlingsforløb m.m.

Nedenfor kan du se, hvilke fordele en komplet håndhygiejneløsning til industrien giver dig samt hvilke produkter vi anbefaler.

Håndgribelige fordele

  • Nedsætte risikoen for arbejdsrelaterede hudproblemer
  • Mindre sygefravær på grund af hudlidelser
  • Mere produktivitet grundet færre sygedage og hudproblemer
  • Øget omsætning pga. forbedret produktivitet og færre udgifter i forhold til sygefravær
  • Fokus på medarbejder trivsel
  • Glade og tilfredse medarbejdere, der arbejder aktivt for at bevare en god håndhygiejne
  • Positiv omtale via tilfredse medarbejdere og samarbejdspartnere

Produkter vi anbefaler

Håndhygiejne:

Industrial Wipes