Forbered og opbevar brugsopløsninger korrekt

Fortyndede brugsopløsninger af rengøringsmidler er effektive og sikre at bruge, når de tilberedes med den korrekte dosering og opbevares i henhold til instruktionerne.

Dosér professionelle rengøringsmidler omhyggeligt

Korrekt dosering kan føre til et renere slutresultat, spare tid, forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, opnå omkostningsbesparelser og også have en reduceret miljøbelastning.

Dosér rengøringsmidler i en ren påfyldningsflaske ved hjælp af en dispenseringspumpe, en passende størrelse målebeholder eller et doseringssystem som Kiilto Pro Fusion, der er designet specielt til dette formål.
Husk at tage sikkerhedsbriller og handsker på, når du forbereder opløsningen. Bland altid kun opløsningen i den nødvendige mængde, og følg doseringsinstruktionerne baseret på typen af snavs og overfladen, der rengøres. Du kan finde doseringsvejledninger på produktemballagen samt på Kiiltos hjemmeside.

Doseringen af Kiilto Pro rengøringsmidler er ofte meget minimal, hvilket gør produkterne yderst omkostningseffektive. Når du forbereder brugsopløsningen under hensyntagen til opbevaringstiden og det faktiske forbrugsbehov, øger du omkostningseffektiviteten af produkterne yderligere. Korrekt dosering sikrer også, at der ikke er unødvendige rester tilbage på de overflader, der rengøres.

Inkluder de væsentlige oplysninger på etiketten

Der er etiketter til mange af Kiilto Pros brugsopløsninger, hvilket gør det nemt at klistre dem til flasken eller beholderen. Hvis du vælger at skrive direkte på flasken, bør du skrive de nødvendige oplysninger. I det mindste skal følgende detaljer registreres:

  • Navn på det anvendte rengøringsmiddel
  • Dosering af rengøringsmidlet
  • pH-værdi af opløsningen

Det anbefales også at mærke beholderen med rengøringsopløsningen med fremstillingsdatoen for at vurdere, om opløsningen stadig er anvendelig. Datomærkning er ikke nødvendig, hvis opløsningen er forberedt til daglige behov.

Se alle etiketter til flasker og beholdere her.

Opbevar og brug kun opløsningen i det anbefalede tidsrum

Konserveringsmidler er unødvendige set ud fra et effektivitetsperspektiv, men forbedrer rengøringsmidlernes omkostningseffektivitet. I Kiiltos professionelle rengøringsprodukter er mængden af konserveringsmidler reduceret til at være så lav som muligt under hensyntagen til gængse anbefalinger for brugsopløsningers holdbarhed.

Når opløsningen blandes fortyndes koncentrationen af konserveringsmidler yderligere, hvilket gør det vigtigt at overholde de anbefalede opbevaringstider. Ud over konserveringsmidler påvirker flere faktorer brugsopløsningens holdbarhed, såsom temperatur, belysning, hvor ren flasken er og dens håndtering. Typisk opbevares brugsopløsninger i et tørt område, ved stuetemperatur og beskyttet mod direkte sollys.

Når en brugsopløsning opbevares i en ren og forseglet beholder, forbliver de fleste brugsopløsninger, beregnet til overfladerengøring, brugbare i cirka en uge. Holdbarheden kan variere afhængigt af produktets egenskaber, hvorfor eventuelle specifikke opbevaringsanvisninger altid bør kontrolleres i produktdatabladet eller produktsiden. Vi anbefaler dog, at brugsopløsninger kun laves til daglige behov. Det er også vigtigt at overveje eventuelle stedspecifikke instruktioner om holdbarhed. For eksempel anbefales det i sundhedsvæsenet at bruge den samme løsning i maksimalt fire timer.

Glem ikke rengøring af flaskerne

De flasker eller beholdere, der bruges til at opbevare brugsopløsningen, skal vaskes i hånden eller i en opvaskemaskine, før der tilberedes en ny opløsning. Dette hjælper med at forhindre forurening og bakterievækst.

Forberedelse og opbevaring af brugsopløsninger i passende beholdere er en omkostningseffektiv måde at opretholde professionelle hygiejnestandarder på. Når du overholder doseringsinstruktioner og opbevaringstider, kan du opnå den ønskede rengøringseffektivitet og slutresultat. Kiilto tilbyder også en række klar-til-brug produkter, der ikke kræver fortynding før rengøring. Disse produkter gør brugen af rengøringsmidler endnu mere bekvem.

Dosering af brugsopløsning med Kiilto Pro Fusion

Sådan doserer du med Kiilto Pro Fusion

Læs mere