Sådan doserer du med Kiilto Pro Fusion

Dosering af rengøringsmiddel i spand eller skuremaskine

1. Tag personlige værnemidler på.
2. Peg slangen på venstre side af doseringsanordningen ned mod spanden eller sæbebeholderen på skuremaskinen. Sørg for, at mundstykket er sikkert på plads, og at slangen ikke løfter sig under påfyldning.
3. Tryk forsigtigt på påfyldningsknappen på doseringsenheden, og hold knappen nede konstant. Når den ønskede mængde opløsning er doseret, slippes knappen.
4. Påfyldningsknappen kan også låses i påfyldningspositionen ved at trykke den fast ned, mens knappen drejes med uret. Lås den op ved at dreje knappen mod uret.

Dosering af rengøringsmiddel i flaske

Vigtigt at bemærke, mens du fylder flasken: stop opfyldningen i tide for at undgå overfyldning og potentielle sprøjt. Flasken fyldes hurtigt.

1. Tag personlige værnemidler på.
Vælg det rengøringsmiddel, der skal doseres, ved at dreje produktvælgeren på enheden. Vælgeren låses ved det valgte rengøringsmiddel med et let klik.
Slangen til dosering i flasker er placeret på højre side af doseringsaenheden. Placer slangen så dybt som muligt nede i flasken.
4. Tryk forsigtigt på påfyldningsknappen på doseringsenheden, og hold knappen nede konstant. Når den ønskede mængde opløsning er doseret, slippes knappen.