Skumrengøring i vådrum

I vådrum er det nemmest og mest effektivt at rengøre med skum. En skumsprøjte danner et holdbart skum, hvilket sikrer, at opløsningen kan forblive på overfladerne i tilstrækkelig lang tid til at virke. Bemærk at en skumsprøjte ikke kan erstatte mekanisk rengøring.

Daglig rengøring i vådrum består af vask med alkaliske og sure rengøringsmidler. Inden der påføres skum på overfladerne, er det vigtigt, at de først skylles med rent vand for at beskytte fugerne. Lodrette overflader skal rengøres nedefra og op samt fra hjørne til hjørne for at undgå, at der dannes striber. Det er vigtigt, at skummet får lov til at sidde og arbejde på overfladen, inden den bearbejdes mekanisk. Efter rengøring skylles overfladerne grundigt med rent vand oppefra og ned, inden de tørres med en håndholdt svaber.

Doseringsudstyr til skumrengøring

Hygiejne i baderum

Baderum skal rengøres dagligt. Til dette skal der anvendes et alkalisk rengøringsmiddel, som fjerner fedt og snavs samt sæberester. Én gang om ugen bør der desuden også anvendes et afkalkningsmiddel for at fjerne de kalkaflejringer, der opbygges.

For at opretholde et højt hygiejneniveau og undgå dannelse af rødalger og skimmelsvamp kan der anvendes et klorbaseret rengøringsmiddel én gang om ugen eller efter behov. Vær opmærksom på, at klorprodukter ikke må blandes med sure produkter. Klorrengøring må derfor ikke foretages dagen før og dagen efter rengøring med sure rengøringsprodukter.

Der kan med fordel udarbejdes en rengøringsplan, som angiver, hvilke ugedage, de forskellige produkter skal anvendes.
Klorbaserede produkter kan også anvendes til intensiv rengøring og blegning af fuger.

Daglig skumrengøring af baderum og tilhørende toiletter:

  1. Skyl gulvet med rent vand for at fjerne løst snavs.
  2. Rengør gulvafløb
  3. Skyl lodrette overflader og inventar med rent vand nedefra og op.
  4. Påfør skum nedefra og op. Lad virke i 5-10 min.
  5. Skrub grundigt med skuresvamp eller børste.
  6. Skyl med rent vand oppefra og ned.
  7. Tør med en klud eller svaber.
  8. Gentag produceduren for gulvet. Brug en skuremaskine.

Produkter til rengøring af baderum

Rengøringsplan
Der bør udarbejdes en rengøringsplan, som angiver, hvilke ugedage ovenstående produkter skal anvendes.

Sådan undgår du rødalger og skimmelsvamp

Risiko for dannelse af rødalger og skimmelsvamp øges i fugtige og våde områder, samt i områder med dårlig ventilation / udluftning. Ved jævnligt at anvende et klorbaseret rengøringsprodukt nedsættes risikoen for dannelse af rødalger
og skimmelsvamp. Hvis problemet er opstået, kan det fjernes med Kiilto Pro Pluswhite i stærk skumopløsning. Lad virke 5-10 minutter, skrub, skyl og tør.