People at meeting table

Vision og værdier

Vores værdigrundlag er “Løsninger der bidrager til et sikkert og sundt arbejdsmiljø”, og det er baseret på et ønske om at skabe produkter, der:

  • Opfylder behov for sikker og effektiv rengøring og pleje af huden udenfor hjemmet
  • Opfylder behov for sikre og effektive førstehjælpsløsninger
  • Opfylder kvalitetskravene

Vores vision

Vi ønsker at være Skandinaviens førende virksomhed inden for produktudvikling, fremstilling og markedsføring af håndhygiejne og førstehjælpsprodukter.

  • Vi vil producere milde, effektive pleje- og rengøringsløsninger samt tryghedsskabende førstehjælpsløsninger til de skandinaviske arbejdspladser
  • Vi vil være blandt de bedste til at give mennesker i arbejde et godt og sikkert arbejdsliv
  • Vores firmanavn og logo skal være kendt og forbundet med høj sikkerhed, kvalitet, innovation og pålidelighed.

Vores værdier

Vi har fire kerneværdier; udvikling, ansvarlighed, åbenhed og ærlighed, der gennemsyrer alle vores aktiviteter, og vi stræber efter at efterleve disse værdier i alt, hvad vi foretager os.

Udvikling:
Vi udvikler os selv og hinanden – fagligt, menneskeligt og forretningsmæssigt. Uden udvikling – ingen innovation, glade medarbejdere eller vækst.

Ansvarlighed:
Vi er ansvarlige overfor hinanden og vores omgivelser. Vi udviser tillid, og vi samarbejder for at skabe kvalitetsprodukter, udvise miljøhensyn og have sikkerheden i højsædet.

Åbenhed:
Vi er åbne og møder verden med åbenhed og respekt. Vi søger og deler information og lytter aktivt og nysgerrigt til både omverdenen og hinanden.

Ærlighed:
Vi er ærlige og fortæller tingene, som de er. Vi håndterer fortrolighed, giver feedback og tager initiativ til dialog og samarbejde.