Viden om rengøring og desinfektion for at reducere smitterisiko

Omhyggelig daglig rengøring på steder, hvor mennesker færdes, spiller en central rolle både i forhold til komfort, sikkerhed og smitterisiko

Adskillige undersøgelser gennemført under kontrollerede forhold har påvist, at virus kan overleve på overflader og dermed smitte gennem indirekte kontakt. Hvor længe virus kan overleve på overflader og kontaktpunkter afhænger af hvilken type virus, der er tale om, overfladens beskaffenhed samt den aktuelle lufttemperatur og luftfugtighed.

For at begrænse smittespredning er det vigtigt at udføre daglig rengøring. Nedenstående vejledning er tiltænkt butikker, offentlige transportmidler, kontorer, skoler, daginstitutioner, hoteller mm.

Vejledning for rengøring og desinfektion

Grundig rengøring med et universelt rengøringsmiddel bør udføres i det/de rum, hvor den smittede person har opholdt sig. Der skal anvendes engangsmikrofiberklude og engangsmopper. Vær særligt opmærksom på rengøring omkring kontaktpunkter og kontaktflader. Affald fra rengøringen og kontamineret udstyr skal omgående pakkes i en separat affaldspose, der forsegles og smides ud.

Følgende produkter kan anvendes til rengøring:
Kiilto Vieno
WipeClean Universal Cleaning

Efter rengøring skal kontaktpunkter og kontaktflader desinficeres. Til dette skal anvendes overfladedesinfektionsmidler med virucidal effekt (EN14476). Husk at overfladen skal være våd i henhold til den kontakttid, der er angivet på desinfektionsproduktet. 

Følgende produkter kan anvendes til desinfektion af overflader:
WipeClean Alco Free
Disinfection Wipes
Antibac Overfladedesinfektion
75% spray
WipeClean Ethanol
Disinfection 80% Wipes
Kiilto Pro Easydes
Overfladedesinfektion
WipeClean Chlorine
Disinfection Wipes

Efter rengøring skal toiletfaciliteter desinficeres. Til dette anvendes klorbaserede produkter som eksempelvis WipeClean Chlorine Disinfection ovenfor.

Ved rengøring og desinfektion skal du være opmærksom på at beskytte dig selv og anvende personlige værnemidler/handsker m.m. Arbejdstøj og sko skal være lette at vaske. Når du skal rengøre et rum, hvor en smittet person har opholdt sig, anbefales det at bruge væskeafvisende, langærmet engangskittel samt handsker. Handsker skal tages af uden at berøre ydersiden. Husk at du skal gennemføre korrekt håndhygiejne både før og efter brug af handsker.

Følgende produkter kan anvendes til håndhygiejne:
Plum Mild sæbe
Plum Daily sæbe

Plum Fresh sæbe

Plum Handy Mild 25% Creme
Plum Hånddesinfektion 85% Flydende
Plum Hånddesinfektion 85% Gel