Håndsprit eller andre kemikalier i øjet?

Hvis uheldet er ude og du får hånddesinfektion eller rengøringsmidler i øjnene er der forskellige foranstaltninger du kan foretage dig:

  • Ved håndsprit/hånddesinfektion: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • Ved rengøringsmidler i øjet anbefaler vi at benytte vores Plum pH Neutral øjenskyl, der effektivt går ind og neutralisere den syre/base du har fået i øjet. Ved alle typer for kemikalier i øjet anbefales det altid at opsøge læge efterfølgende, også selvom skylningen af øjet har haft en umiddelbart god effekt.