Viden om øjet

Viden om øjet

Øjet er en af de vigtigste sanser. I tilfælde af et uheld er hvert sekund afgørende for skadens omfang på øjet. Det er derfor vigtigt at beskytte sine øjne – også mens man arbejder. På trods af omfattede sikkerhedsforanstaltninger er der mange arbejdspladser, som ikke er fuldstændig sikre og stadig bærer en risiko for øjenskader. En nem adgang til en øjenskylleløsning er med til at forhindre eller minimere omfanget af skaden.

Øjets struktur og funktion

Det menneskelige øje består af mange små dele, som alle er vigtige for synet.

Lyset krydser hornhinden og når frem til det forreste kammer i øjet, som er fyldt med en vandig væske. Lyset bliver reguleret af irissen og brydes i linsen. Glaslegemet fylder øjenhulen bag linsen.

Nethinden er den vigtigste del i øjet, fordi den er ansvarlig for den synsmæssige funktion. Stimulanserne kombineres til et samlet synsbillede, der videresendes til hjernen.

Øjet

Risiko på arbejdet

Mekaniske skader: En stor andel af øjenskader er forårsaget af mekaniske påvirkninger, primært fremmedlegemer såsom spåner, splinter, korn, støv, smuds osv. Disse fremmedlegemer kan forårsage overfladiske eller indre skader som f.eks. blodsprængninger og blødninger.

Kemiske skader: Kemikalier kan trænge ind i øjet i både fast, flydende og luftbåren form. Både syrer og baser kan forårsage alvorlige vævsskader. Det er afgørende for skadens omfang, hvilken koncentration kemikaliet har, dets temperatur samt kontakttiden.

Øjenskylleløsninger til øjeblikkelig behandling efter en ulykke

I tilfælde af en øjenskade er øjenskylleløsningen af afgørende betydning for at reducere den potentielle skade mest muligt. Hurtig adgang til øjenskyl er derfor påkrævet for alle arbejdspladser med risiko for øjenskader.

En øjenskylleløsning skal have følgende kvalifikationer:

  • Effektiv også over for kemikalier
  • Nem og hurtig at anvende
  • Direkte adgang ved arbejdsstationer med høj risiko for øjenskader

Vores øjenskylleløsninger tilbyder den rette løsning for næsten alle arbejdspladser. Et overblik over vores sortiment af flasker og stationer kan findes på vores produktside.

Vigtig note:

Man bør altid søge læge i tilfælde af øjenskader. Dette gælder også skader, som til at starte med virker harmløse.