Kvalitet og miljø

Bliver Plum produkter produceret på miljøvenlig vis?

Miljøhensyn er en del af vores natur, og vi tænker således miljø ind i alle processer, hvor det er muligt. Både i produktionen, i produkterne, i brugen af de færdige produkter og i bortskaffelsen. Den indsats har betydet, at vi producerer efter standarden i ISO 14001, og at vi har en hel serie af miljømærkede (Svanemærkede) produkter til hudpleje før, under og efter arbejdet.

Er Plum produkter ISO-certificeret?

Hos Kiilto har vi alle de nødvendige certificeringer på plads. ISO 9001 (kvalitet), ISO 22716 (kosmetik), ISO 13485 (medicinsk) og ISO 14001 (miljø) sætter alle standarden for god kvalitet.

Er Plum produkter Svanemærkede?

Vi har et bredt udvalg af svanemærkede produkter. Du kan se dem her: Svanemærkede produkter.

Indeholder Plum håndhygiejneprodukter parabener/allergener eller hormonforstyrrende stoffer?

Parabener er konserveringsmidler, der typisk har været anvendt i kosmetiske produkter som creme, shampoo og make-up for at forhindre svampe- og bakterievækst samt for at konservere produktet. Der har været megen debat om parabener, og om hvorvidt de er hormonforstyrrende. I Plum produkter har vi valgt ikke at bruge parabener i nogen af vores håndhygiejneprodukter.

Allergener er stoffer, som kroppen kan reagere allergisk på. Parfumeallergi er almindeligt kendt som en af hovedårsagerne til kontakteksem, og har du sart hud, er du særligt udsat herfor. Der findes i dag, i kosmetikforordningen, krav om, at hvis man anvender et af de 26 parfumestoffer, der anses for at være særligt allergifremkaldende i sit produkt, og hvis koncentrationen heraf er over 0,001%, så skal man deklarere sine parfumestoffer på emballagen. Plum produkter er meget milde og hudvenlige, og de fleste indeholder ingen parfume. Dette fordi vi ønsker at være et af de brands på markedet med de mest skånsomme produkter.

EU har en liste med 17 hormonforstyrrende stoffer. Ingen af Plum produkterne indeholder disse stoffer. Se listen her.

Testes håndhygiejneprodukterne på dyr?

Plum håndhygiejne produkter lever op til kravene i kosmetikforordningen og er derfor ikke testet på dyr. Der testes i stedet via patchtest på udvalgte testpersoner. Resultaterne bruges i vores produktudvikling.