Kiilto Kerafiber

Mikrofiberforstærket enkomponents vandtætningsmembran til indendørs vådrum før fliselægning. Kan sprayes.
CE-mærkning, ETA-godkendelse, Eurofins-produktcertifikat C51/99.

Special features

  • god dækning 
  • egnet til våde områder i private og offentlige rum
  • dækning 0,6 l/m² på vægge, 0,8 l/m² på gulve
  • tørretid 2 + 6 t

Materialer

Anvendelsesområde

Kiilto Kerafiber er en fiberforstærket vandtætningsmembran til brug på gulve og vægge i badeværelser, saunaer og lignende vådområder før fliselægning. Ikke egnet til påføring på steder, der konstant er under vand (f.eks. svømmebassiner) eller udsat for temperaturer over +70 °C (f.eks. vægge i saunaer).

Underlaget skal være tørt, absorberende, frit for støv og jævnt. Alle materialer, som kan forringe vandtætningsmembranens klæbeevne, skal fjernes. Svage og fleksible konstruktioner skal afstives, før arbejdet påbegyndes. Sørg for, at konstruktionen og underlaget er egnet til vandtætning og fliselægning. Gulvvarme lægges under vandtætningsmembranen. Kiilto Kerafibers kompatibilitet med de hyppigst brugte gulvafløb er testet og godkendt. Kontakt vores tekniske service eller leverandøren af gulvafløbet for at kontrollere, at gulvafløbet er kompatibelt.

Type/binder

Syntetisk SBR-gummi

Massefylde/vægtfylde

1,30 kg/l

Bindingsstyrke

≥ 0,5 MPa

Vanddamppermeabilitet

Dækning: Vægge 33*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD = 6 m
Dækning: Gulve 30*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD = 6,5 m
(EN ISO 12572 betingelse C)

Viskositet

Ca. 40,000 MPa

Hærdningshastighed

Ca. 2 t (1. lag), ca. 6 t (2. lag)

Anvendelsestemperatur

+15-25 °C

Pakkestørrelser

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Underlagsfugtighed

Gulve og vægge, der er pudset eller nivelleret med Kiilto-produkter, kan vandtætnes efter den påkrævede tørretid, som fremgår af de tekniske oplysninger om den specifikke flydespartel eller puds.

Betonunderlag < 90 % RF

Frostresistens

Frost

Temperaturfasthed i tør tilstand

Maks. 70 °C

Dækkeevne

Gulve min. 0,8 l/m² = 1 kg/m² (mindst 2 påføringer)
Vægge min. 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (mindst 2 påføringer)

Revnelukningsevne

Kategori 1: 0,4 mm (dækning 0,8 kg/m²)
Kategori 2: 0,75 mm (dækning 1,0 kg/m²)
Kategori 3: 1,5 mm (dækning 2,6 kg/m2 eller 1,4 kg/m² med Kiilto Nurkkavahvikenauha)

Lagtykkelse

Vægge: min. 0,4 mm (tør film)
Gulve: min. 0,5 mm (tør film)

Underlag

Beton, murværk, cementbaseret nivelleringsmateriale og byggeplader beregnet til vådrum.

Opbevaring

Opbevar et køligt sted, ikke under +1 °C, i en tæt lukket originalbeholder i maks. 1 år.

Brugsanvisning

Vægge:
Du kan om nødvendigt slibe og/eller glatte ujævne underlag med Kiilto-vægpuds, der er egnet til brug under vandtætning og fliselægning. Prime den tørre vægflade før vandtætning med Kiilto Keraprimer eller Kiilto PrimerOne som beskrevet i instruktionerne. Primeren skal være tør, før vandtætningsarbejdet påbegyndes.

Omrør Kerafiber før brug. Påfør Kiilto Kerafiber på vægge i lodrette hjørner, byggeplader og andre samlinger og sammenføjninger i underlagsmaterialet. Tryk Kiilto Nurkkavahvikenauha-tape på den nye vandtætningsmembran, og sørg for, at den er gennemfugtet. Til rørindløb skal du skære et forstærkningsstykke på ca. 10 x 10 cm og skære et hul i midten, der er ca. 4 mm mindre end rørets udvendige diameter. Rengør, skrub med sandpapir, og prime indløbene. Tryk indløbsforstærkningsstykket på den nye vandtætningsmembran, og sørg for, at det er gennemfugtet. Du kan også bruge præfabrikerede indløbsforstærkninger. Det er også muligt at forsegle både indløb samt lodrette og vandrette samlinger med Kiilto XPU klæbende tætningsmasse, før Kiilto Kerafiber påføres. Påfør Kerafiber med en rulle på hele det område, der skal vandtætnes, og lad det tørre (farveskift). Påfør endnu et lag Kerafiber, og lad det tørre. Lad det første lag tørre i ca. to timer. Lad det andet lag tørre i ca. seks timer. Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og temperaturforhold. Kontrollér, at membranlaget er ensartet. Forsegl eventuelle tynde/porøse områder, og lad dem tørre grundigt. Det tørre membranlag skal være mindst 0,4 mm. Fastgør vægfliser med en kompatibel cementholdig Kiilto-spartelmasse. Når den cementholdige spartelmasse er tørret, skal du fuge fliserne med Kiilto-flisefugemasse og bruge Kiilto-silikone til at tætne lodrette væghjørner og -indgange.

Gulve:
Hvis det er nødvendigt, skal ujævne underlag slibes og/eller udglattes med Kiilto flydespartel til gulve. Prime den tørre gulvflade før vandtætning med Kiilto Keraprimer eller Kiilto PrimerOne som beskrevet i instruktionerne. Primeren skal være tør, før vandtætningsarbejdet påbegyndes.

Omrør Kerafiber før brug. Påfør Kiilto Kerafiber i vandrette hjørner og rørindløb, tryk Kiilto Nurkkavahvikenauha-tape på den friske vandtætningsmembran, og sørg for, at den er gennemfugtet. Til indvendige og udvendige hjørner kan du også bruge præfabrikerede hjørnestykker. Rengør, skrub med sandpapir, og prime indløbene. Indgange på gulvet såvel som gulv/væg-sammenføjninger kan også tætnes med Kiilto XPU-fix før påføring af Kiilto Kerafiber. Til gulvafløb kan du bruge selvklæbende Kiilto Kaivolaippa- eller Kiilto Lattiakaivovahvike-forstærkninger.

Påfør Kerafiber på hele området, der skal vandtætnes, og lad det første lag tørre (farveskift). Påfør endnu et lag Kerafiber på hele det område, der skal vandtætnes, og lad det tørre (farveskift). Lad det første lag tørre i ca. 2 t Lad det andet lag tørre i ca. 6 t Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og temperaturforhold. Kontrollér, at membranlaget er ensartet. Forsegl alle tynde/porøse områder med en vandtætningsmembran, og lad dem tørre grundigt. Tykkelsen af vandtætningsmembranlaget på gulvafløbsområdet skal være mindst 1,2 mm, andre steder på gulvet 0,5 mm. Før fliselægning skal du skære et hul til gulvafløbet, ca. 60 mm mindre end afløbets diameter. Afslut med en kompatibel klemmering. Fastgør gulvfliser med en kompatibel cementholdig Kiilto-spartelmasse. Lad fliserne tørre ordentligt, og fug dem med Kiilto-flisefugemasse. Forsegl lodrette og vandrette hjørner samt indløb med Kiilto-silikone.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer høj kvalitet af vores produkter i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og produktdatabladet, hvis dette medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt med og udsættelse for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se materialesikkerhedsdatabladet. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og pakker på www.kiilto.com.