Kiilto Pro XPU
Klæbemiddel og armeringsforsegling

En meget elastisk klæbe- og tætningsmasse til indendørs og udendørs brug. Ideel til vådrum. Uden opløsningsmidler. Velegnet til brug sammen med Kiilto en-komponent vådrumsmembraner, til forsegling af hjørner og gennemføringer. Polyurethan-forstærket.

Special features

  • Giver en hurtig og elastisk binding, fremragende klæbeevne
  • Til limning og forsegling
  • Forbrug 5 x 5 streng, ca. 12 lbm/patron
  • Hærdetid 3 mm/dage, ca. 10 mm/7 dage
  • Velegnet til indendørs og udendørs brug

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Kiilto XPU er en hurtigbindende, polyurethan-forstærket, elastisk klæbe- og tætningsmasse baseret på silylmodificeret polymer- teknologi. Velegnet til limning og tætning af forskellige materialer (herunder svejsninger) inden for konstruktionslimning. Inden for bygningskonstruktion anvendes Kiilto XPU til f.eks. fastgørelse af isoleringsplader, lægter, håndvaske og toiletsæder. Velegnet til brug sammen med Kiilto enkomponents vådrumsmembraner til forsegling af hjørner og gennemføringer og til forsegling af vådrumsplader. God klæbeevne på forskellige typer sten, beton, de fleste metaller, træ, glas og glaserede overflader samt epoxy- og polyesteroverflader. Med plast og gummi anbefales det at udføre indledende test af klæbeevnen før den faktiske brug. Produktet har M1-emissionsklassificering for byggevarer. Fremragende klæbeevne på forskellige materialer - i de fleste tilfælde er der ikke behov for grunding. Elastisk, men stærk mekanisk binding. Indeholder ikke PVC eller opløsningsmidler. Næsten lugtfri. God modstandsevne over for kemikalier (svage opløsninger). Fremragende modstandsevne over for vejrlig og UV-stråling. Næsten krympefri. Kan overmales med de fleste typer maling (test altid før brug). Kan slibes med sandpapir.

Anvendelsestemperatur

+1-+40 °C

Brudforlængelse til brud

300 % (DIN 53504)

Farver

Hvid

Gennemhærdning

3 mm/d, ca. 10 mm/7 d (23 °C/50 % RH)

Hårdhed

Shore A 30

Lap shear-styrke

-SS/SS 1,3 N/mm²

Massefylde/vægtfylde

ca. 1,3 kg/dm³

Opbevaring

I uåbnede beholdere ved +10–25 °C i 18 måneder.

Pakkestørrelser

290 ml patron, 600 ml pose

Skindannelsestid

20 min (23 °C/50 % RF)

Temperaturfasthed tør tilstand

-40-+90 °C

Trækstyrke

1,6 N/mm² (DIN 53504)

Type/binder

Special-polymer

Viskositet

ca. 2 millioner mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Brugsanvisning

Underlag skal være støvfrie, tørre og fri for fedt og olie. Bedste resultat ved at rengøre metaloverflader med Kiilto Cleaner 303 og derefter prime med Kiiltoflex Metalliprimer. Klæbemassen spredes på overfladen og glattes med en spartel, hvis det er nødvendigt. Ved limning af store ensartede overflader eller tørre overflader anbefaler vi, at der sprøjtes let med vand (ca. 5-10 g/m²). Luk emballagen omhyggeligt efter brug. Uhærdet produkt kan fjernes med Kiilto Cleaner 303 eller acetone. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk. Forhold såsom omgivende temperatur, underlagets temperatur, materiale og fugtighed samt mængden af påført klæbemiddel har stor indflydelse på tiden for huddannelse og tørring. Derfor er angivne værdier kun vejledende.

Øvrig information

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vores tests og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Resultatet er også stærkt påvirket af arbejdsmetoder. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har kontrol over. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for det endelige resultat. Man skal sikre sig, at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde flere oplysninger om produktet og bortskaffelse af emballage på www.kiilto.com.