Kiilto Pro Fixbinder

Additiv til cementholdige mørtler og fliseklæbere til at forbedre fleksibilitet og bindingsstyrke. Også egnet som tilsætningsstof til Kiilto 60 og Kiilto 60 Plus ved fremstilling af bindingsbro og flisebelægning af nystøbt beton (min. 1 måned).

Special features

  • Additiv til mørtel

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Additiv til cementholdige mørtler og fliseklæbere for at forbedre fleksibiliteten og bindestyrken både indendørs og udendørs. Kan bruges til:

1. Forbedring af fliseklæbers ydeevne ved fliselægning på relativt nystøbt beton (min. 1 måned, undergulvs fugtighed maks. 95 % RF). Vær opmærksom på spændinger forårsaget af betonens krympning under fliselægning og indbyg nok bevægelsesfuger.

2. Opsætning af glasmosaik. På grund af sin lille størrelse, glatte og tætte overflade er glasmosaik udfordrende at sætte op. Glasmosaik kræver ekspertise og forsigtighed. Kiilto Pro Fixbinder forbedrer bindingsstyrken og fugtbestandigheden af den cementholdige fliseklæb.

3. Forstærkning af spånpladegulv ved at lime en gipsplade på med cementlim med Pro Fixbinder additiv. Fx har 15 mm tyk gipsplade limet på 22 mm tunge spånplade med støtteafstand CC 600 samme bøjningsstivhed som 22 mm tunge spånplade med støtteafstand C 300.

4. Forbedring af vedhæftningen mellem betonunderlaget og Kiilto 60/Kiilto 60 Plus gulvafretning. Svumning børstes på underlaget inden gulvafretning. Svumningen er lavet af en blanding af gulvafretning (20 kg), Kiilto Pro Fixbinder (1 l) og vand (1,5 l). Gulvafretningen lægges på den friske svumning.

Kiilto Pro Fixbinder forbedrer bindingsstyrken, fugtbestandigheden og elasticiteten af cementholdige klæbemidler. Alkaliniteten af cement forringer ikke virkningen af Fixbinder. Anbefales ikke til brug med andre typer cementholdige produkter, f.eks. slidlag eller fuger.

Forpakningsstørrelse EAN kode
5 l 6411512074054
Frostresistens

Opbevares frostfrit

Massefylde/vægtfylde

1

Opbevaring

Uåbnet – over +1 °C i 1 år.

Pakkestørrelser

5 l plastik dunk

Type/binder

Polymer dispersion

Brugsanvisning

Kiilto Pro Fixbinder og vand blandes med cementholdig klæber i henhold til nedenstående tabel. Den anbefalede mængde vand til materialets konsistens er en omtrentlig værdi. Anvendelse af additiv forsinker hærdningen og tørreprocessen en smule. Ved fliselægning med Kiilto Flexfix og Kiilto Superfix DF uden tilsætning, vent yderligere 24 timer før let lægning og fugning. De omgivende forhold, som f.eks rummets temperatur, type af underlag og bindemidler og fugtighed vil i væsentlig grad påvirke hærdningen og tørretiden. Derfor er anbefalinger vejledende.

 

ProduktFixbinder (liter) 

vand (liter)

Kiilto Flexfix (20 kg)  5 2
Kiilto Superfix DF (15 kg)  5 2
Kiilto Pro Lightfix (15 kg) 5 2
Kiilto Kerapid DF (15 kg) 4.5 

Kiilto Floorfix DF Rapid (15 kg)

 5 
Kiilto Floorfix DF (20 kg)
52
Kiilto Pro Lightfix53


Øvrig information

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vores tests og vores praktiske viden. De tekniske data er defineret i standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer den høje kvalitet af vores produkter i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Intet ansvar kan accepteres for forkert brug af produktet eller gældende forhold, som vi ikke har kontrol over. Vi kan således ikke holdes ansvarlige for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og procedurevejledningen, hvis den er forelagt.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt og eksponering med det friske produkt, brug sikkerhedshandsker. Se materialesikkerhedsdatabladet. For information om bortskaffelse af produkter og emballage, gå til www.kiilto.com.

Fremstillet i Finland, nøgleflag