Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv

Fibertape til forstærkning og forsegling af hjørner. Anvendes sammen med Kiilto vådrumsmembraner.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Til tætning af hjørner, samlinger og materialeovergange. Anvendes sammen med Kiilto vådrumsmembraner.

Anvendelsestemperatur

+15–25 °C

Arbejdsbetingelser

Bemærk, at omkringliggende konstruktioner kan kræve lavere betonfugtighed end vådrumsmembranen.

Farver

Hvid

Fugtighed i underlag

< 90 % RH

Lagtykkelse

Ca. 0,3 mm

Massefylde/vægtfylde

40 g/m²

Opbevaring

1 år uåbnet ved temperaturer over +1 °C på et tørt sted beskyttet mod lys.

Pakkestørrelser

25 m x 10 cm
25 m x 20 cm

Type/binder

Polypropylen

Brugsanvisning

Vægge:
Hvis det er nødvendigt, slibes og/eller udjævnes underlag med Kiilto cementbaseret vægpuds eller spartel. Den tørre vægoverflade skal primes før påføring af vådrumsmembran med Kiilto Keraprimer i henhold til instruktionerne.

Omrør altid vådrumsmembranen før brug. Påfør Kiilto vådrumsmembran på vægge i lodrette hjørner og andre samlinger af underlaget. Ved rørgennemføringer skæres et ca. 10 x 10 cm cm stort armeringsvæv, og der skæres et hul i midten, som er ca. 4 mm mindre end rørets udvendige diameter. Det skal sikres at armeringsvævet er fuldt dækket af vådrumsmembranen.

Gulve:
Hvis det er nødvendigt, slibes og/eller udjævnes underlag med Kiilto gulvspartel. Den tørre gulvoverflade skal primers før påføring af vådrumsmembran med Kiilto Keraprimer i henhold til instruktionerne.

Omrør altid vådrumsmembran før brug. Påfør Kiilto Kerafiber i vandrette hjørner og samlinger samt ved rørgennemføringer, og pres Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv på den friske vådrumsmembran. Sørg for, at den er fuldt dækkende.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og produktdatabladet, hvis dette medfølger.

M1
LEED