Kiilto Lattiakaivovahvike Fiberarmeringsplade

Fiberarmeringsplade til forstærkning og forsegling af gulvafløb med klemring. Bruges sammen med Kiilto Kerafiber vådrumsmembran.

Links

Materialer

Forpakningsstørrelse EAN kode
2 x 30x30cm 6411510335911
Farver

Hvid

Fugtighed i underlag

< 90 % RF

Massefylde/vægtfylde

ca. 40 g/m

Opbevaring

Kan opbevares uåbnet over +1 °C på et tørt sted beskyttet mod lys, i 1 år.

Pakkestørrelser

30 x 30 cm armeringsark, par

Temperaturfasthed tør tilstand

0-70 °C

Type/binder

Polypropylen

Brugsanvisning

Der skal monteres 2 stk. afløbsmanchet diagonalt af hinanden. Læg først en, og dæk den med vådrumsmembranen. Tryk straks den anden plade diagonalt på den første, og påfør et nyt lag vådrumsmembran. Påfør vådrumsmembran omkring gulvafløbet på et område på 40x40 cm, vend de to fiberarmeringsplader om, og læg dem på afløbet.

Når vådrumsmembranen er tør, skæres et hul i midten af afløbet, som er ca. 40 mm mindre end afløbets udvendige diameter. Sørg for, at pladens kant dækker pakningen inde i afløbet.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og procedurevejledningen, hvis disse medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om produktet og bortskaffelse af emballage på www.kiilto.com.

M1
LEED