Kiilto Kerafiber
Vådrumsmembran

Mikrofiberarmeret, enkomponent vådrumsmembran til indendørs brug før flisebelægning. Kan påføres med sprøjte. MK-TGA godkendt, CE-mærkning, ETA-godkendelse, Eurofins produktcertifikat C51/99.

Special features

  • god rækkeevne
  • egnet til vådrum i private og offentlige rum
  • rækkeevne 0,6 l/m² på vægge, 0,8 l/m² på gulve
  • tørretid 2 + 6 t

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Kiilto Kerafiber er en færdigblandet, fiberarmeret vådrumsmembran til brug på gulve og vægge i badeværelser, saunaer og lignende vådzoner før flisebelægning. Ikke egnet til anvendelser, der konstant er under vand (f.eks. svømmebassiner) må ikke udsættes for temperaturer over +70 °C (f.eks. vægge i saunaer).

Underlaget skal være tørt, absorberende, jævnt og fri for støv, fedt og cementslam. Alle materialer, der kan forringe vådrumsmembran klæbeevne, skal fjernes. Sørg for, at konstruktionen og underlaget er egnet til vandtætning og flisebelægning. Gulvvarme placeres under vådrumsmembran. Kiilto Kerafiber er kompatibelt med de mest almindelige anvendte gulvafløb og er testet og godkendt. For at sikre, at gulvafløbet er kompatibelt, skal du kontakte vores tekniske service eller gulvafløbets leverandør.

Forpakningsstørrelse EAN kode
15 l/19,5 kg 6411511640151
Anvendelsestemperatur

+15-25 °C

Bindingsstyrke

≥ 0,5 MPa

Frostresistens

Opbevares frostfrit

Fugtighed i underlag

Gulve og vægge, der er pudset eller udjævnet med Kiilto-produkter, kan gøres vandtæt efter den påkrævede tørretid, som fremgår af de tekniske oplysninger om den specifikke spartelmasse eller puds.

Betonunderlag < 90 % RF

Lagtykkelse

Vægge: min. 0,4 mm (tør film) (ETAG 022), min 1,0 mm (tør film) (MK/TGA)

Gulve: min. 0,5 mm (tør film) (ETAG 022), min 1,0 mm (tør film) (MK/TGA)

Massefylde/vægtfylde

1,30 kg/l

Opbevaring

Opbevar et køligt sted, ikke under +1 °C, i en tæt lukket originalbeholder i maks. 1 år.

Pakkestørrelser

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Revner i underlag

Kategori 1: 0,4 mm (dækning 0,8 kg/m²)
Kategori 2: 0,75 mm (dækning 1,0 kg/m²)
Kategori 3: 1,5 mm (dækning 2,6 kg/m² eller 1,4 kg/m² med Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv)

Rækkeevne

Gulve min. 0,8 l/m² = 1 kg/m² (mindst 2 påføringer) (min 0,5 mm tør film)

Vægge min. 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (mindst 2 påføringer) (min 0,4 mm tør film)

Temperaturfasthed tør tilstand

Maks. 70 °C

Type/binder

Syntetisk SBR-gummi

Tørretid

Ca. 2 t (1. lag), ca. 6 t (2. lag)

Underlag

Beton, murværk, cementbaseret spartelmasse og byggeplader beregnet til vådrum.

Vanddamppermeabilitet

Rækkeevne: Vægge 33*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD = 6 m
Rækkeevne: Gulve 30*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD = 6,5 m (EN ISO 12572 betingelse C)

Viskositet

Ca. 40,000 MPa

Brugsanvisning

Vægge:
Hvis det er nødvendigt, slibes og/eller oprettes ujævne underlag med Kiilto vægpuds, der er egnet til brug under vådrumsmembran og fliseopsætning. Den tørre vægoverflade grundes før påføring af vådrumsmembran med Kiilto Keraprimer eller Kiilto Pro PrimerOne i henhold til instruktionerne. Primeren skal være tør, før arbejde med vådrumsmembran påbegyndes.

Kerafiber omrøres før brug. Påfør Kiilto Kerafiber på vægge, i lodrette hjørner og andre samlinger af underlaget. Armeringsvæv påføres i alle hjørner og samlinger. Vådrumsmembranen smøres helt ind over, så det er fuldt dækkende. Ved rørgennemføringer skæres et ca. 10 x 10 cm stort armeringsvæv, og der skæres et hul i midten, som er ca. 4 mm mindre end rørets udvendige diameter. Rengør, slib overfladen ru med sandpapir, og påfør primer på gennemføringer. Du kan også anvende præfabrikerede rørgennemføringer. Det er også muligt at forsegle rørgennemføringer samt lodrette og vandrette samlinger med Kiilto Pro XPU klæbende fugemasse, før du påfører Kiilto Kerafiber. Påfør Kerafiber med en rulle eller højtrykssprøjte på hele det område, der skal vådrumssikres, og lad det tørre (farveskift). Påfør endnu et lag Kerafiber, og lad det tørre. Lad det første lag tørre i ca. to timer. Lad det andet lag tørre i ca. seks timer. Tørretiden afhænger af lagtykkelse og de omgivende forhold. Kontrollér, at membranlaget er ensartet. Sørg for at tætne eventuelle tynde/porøse områder, og lad det tørre. Det tørre membranlag skal være mindst 1,0 mm. (MK-TGA godkendelse) Opsæt vægfliserne med kompatibel Kiilto fliseklæb. Når fliseklæben er tør, fuges fliserne med Kiilto flisefugemasse, og Kiilto silikone bruges til tætning af lodrette væghjørner og rørgennemføringer.

Gulve:
Hvis det er nødvendigt, slibes og/eller oprettes ujævne underlag med Kiilto gulvspartelmasse. Den tørre gulvflade primes med Kiilto Keraprimer eller Kiilto PrimerOne før påføring af vådrumsmembran. Primeren skal være tør, før arbejdet med vådrumsmembranen påbegyndes.

Kerafiber omrøres før brug. Påfør Kiilto Kerafiber i vandrette hjørner og rørgennemføringer, og pres Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv på den friske vådrumsmembran, og sørg for, at den er fuldt dækkende. Til indvendige og udvendige hjørner kan du også anvende præfabrikerede hjørnestykker. Rengør, slib overfladen ru med sandpapir, og påfør primer på gennemføringerne. Gennemføringer i gulvet samt overgangen mellem gulv og væg kan også tætnes med Kiilto XPU fugemasse før påføring af Kiilto Kerafiber. Til gulvafløb skal du bruge selvklæbende Kiilto Kaivolaippa afløbsmanchet. Flanger på afløb renses inden med f.eks. acetone.Tryk forsigtigt afløbsmanchet ned på det primede underlag, og skær et hul, så der dannes en krave på afløbsflangen.

Påfør 1 -lag Kerafiber på hele området som skal vådrumssikres og lad det tørre (farveskift). Påfør 2-lag Kerafiber på hele området som skal vådrumssikres og lad det tørre (farveskift). Lad det første lag tørre i ca. 2 timer. Lad det andet lag tørre i ca. 6 timer. Tørretiden afhænger af lagtykkelse og de omgivende forhold. Kontrollér, at membranlaget er ensartet. Sørg for at tætne eventuelle tynde/porøse områder med vådrumsmembran, og lad dem tørre ordentligt. Tykkelsen af vådrumsmembranen skal være mindst 1,0 mm. Læg gulvfliserne med en egnet Kiilto fliseklæb. Lad det tørre ordentligt, og fug fliserne med Kiilto fliseklæb. Sørg for at tætne lodrette og vandrette hjørner samt rørgennemføringer og afløb med Kiilto-silikone.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og produktdatabladet, hvis dette medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt med og udsættelse for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage på www.kiilto.com.