Kiilto Flexfix
Fleksibelt cementbaseret klæbemiddel

Universal, ikke-synkende fleksibel cementbaseret fliseklæber, der er egnet til keramiske fliser. Lang åbentid. Også til udendørs brug. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Special features

  • universal
  • keramiske fliser, dekorationssten og sten
  • rækkeevne 2-3 kg/m²
  • fugning 24-48 t
  • til indendørs og udendørs anvendelse

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Ikke-synkende, cementbaseret fliseklæber til opsætning af fliser, klinker, let beton og sten, der ikke er fugtfølsomme, på vinyl, maling, fliser, klinker og almindeligt forekommende overflader samt overflader behandlet med Kiilto vådrumsmembran. Opsætning af fliser kan udføres uden brug af fugesnor. Egnet til indendørs og udendørs anvendelse, ikke egnet til anvendelse på steder, der konstant er under vand (f.eks. svømmebassiner).

Overflader der skal lægges fliser på, skal være rengjort og fri for støv. Fjern ikke vandfaste materialer. Tørre og sugende underlag skal fugtes (bortset fra plader). Sluk for gulvvarmen ca. 24 timer før fliselægning. Ved fliselægning på underlag af vinyl, maling, fliser og klinker:

- Sørg for, at overfladen, der skal lægges fliser på, er bæredygtig
- Sørg for, at den overflade, der skal lægges fliser på, hæfter til sit eget underlag
- Fjern voks, fedt og snavs fra overfladen, og skyl grundigt.
Når overfladen er tør, slibes den om nødvendigt, og slibestøvet fjernes.

Notching of trowel
Notching of trowel
Forpakningsstørrelse EAN kode
20 kg 6411513520208
Anvendelsestemperatur

Optimal + 18 - 20 °C, minimum + 5 °C

Anvendelsestid

ca. 3 - 4 timer efter tilsætning af vand

Bindingsstyrke

over 1,0 MPa EN 1348

Blandingsforhold

5,5 l vand/20 kg pulver (vægge)
6,0 l vand/20 kg pulver (gulve)

Brandklasse

E

Deformation

over 2,5 mm (EN12002)

Frostresistens

Frostbestandig

Fugtighed i underlag

beton < 90 % RF

Glidning

under 0,5 mm (EN1308)

Klassificeringer og certifikater

C2TES1 (EN12004), M1

Maks. kornstørrelse

0,5 mm

Opbevaring

Uåbnet emballage på et tørt sted 1 år

Pakkestørrelser

5 kg plastbeholder, 20 kg pose

Rækkeevne

ca. 3 kg/m² påført med en standard-tandspartel (tænder: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca. 2 kg/m² ved anvendelse af en mosaik-tandspartel (tænder: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Type/binder

harpiks-cement-kvartsbaseret pulver

Åbentid

over 0,5 MPa/30 min. (EN1346)

Brugsanvisning

Fliseklæberen drysses langsomt ud i koldt, rent vand under omrøring, indtil der dannes en jævn klumpfri masse. Lad blandingen hvile i ca. 15-20 min. og omrør forsigtigt. Fliseklæben trækkes på underlaget, først med den glatte side og derefter med tandsiden på et område, som kan flisebeklædes inden for 10-15 minutter. Tryk fliserne fast på overfladen, og bank dem på plads med det samme. Justeringstiden er 15 minutter. Det anbefales at løfte fliser tilfældigt under påføringen for at sikre tilstrækkelig klæbedækning (glasfliser 70-75 % og klinker 80-90 %). Ved fliselægning på udendørsarealer skal klæbedækning være 100 %. For at sikre, at du får tilstrækkelig klæbedækning, skal du vælge tandspartel med udgangspunkt i flisestørrelse og underlag.

Fjern friske klæberester med vand og en fugtig klud. Tør klæber skal fjernes mekanisk.

Fugning kan udføres efter 24 timer efter fliselægning, tåler kun let belastning; ved ikke-absorberende overflader først efter 48 timer. Vi anbefaler Kiilto flisefugemasse til fugning.

Tørretid 1 uge, før normal anvendelse. Lav temperatur og høj luftfugtighed vil forsinke hærdnings- og tørreprocessen. Kanter på panel- og pladevægge, samlinger mellem væg- og gulvfliser og andre bevægelige fuger, skal fuges med Kiilto sanitetssilikone.

Ved hjælp af additiv (se instruktioner til Kiilto Fixbinder) kan fliseklæbens deformationsegenskaber forbedres (CE-mærkning C2ES2).

Velegnet til at korrigere mindre uregelmæssigheder i underlaget før fliselægning. Ved korrektioner på flere millimeter anbefaler vi Kiilto vægpuds og gulvspartel.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og produktdatabladet, hvis dette medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt med og udsættelse for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage på www.kiilto.com.