Kiilto Butyylinauha

En selvklæbende butyltape til forstærkning og forsegling af hjørner og samlinger, til Kiilto vådrumsmembraner. Også velegnet til tætning af konstruktioner med Kiilto Airblock Coat og Fiber tætningsprodukter samt Kiilto Keramix A+X og Kiilto KeraPro membraner.

Special features

  • let at montere
  • selvklæbende
  • især til udendørs brug
  • også velegnet til tætning af luft- og radonlækager
  • pakkestørrelse 10 cm x 20 cm

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Til tætning og forstærkning af hjørner og samlinger, til Kiilto vådrumsmembraner. Også til udendørs brug.

Kan anvendes sammen med Kiilto Airblock Coat og Airblock Fiber til tætning af luftlækager. Kiilto Airblock Coat og Airblock Fiber kan også bruges som radonspærre uden brug af tape. Når du tætner luft- eller radonlækager med Kiilto Keramix A+X- og Kiilto KeraPro membranprodukter, skal du altid bruge Kiilto butyltape eller KeraSafe Saumanauha tætningstape.

Farver

Grå

Opbevaring

Kan opbevares i 1 år uåbnet ved temperaturer over +1 °C på et tørt sted beskyttet mod lys.

Pakkestørrelser

10 cm x 20 m

Temperaturfasthed tør tilstand

-30 - 90 °C

Type/binder

Butylgummi og PP-fleece

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og produktdatabladet, hvis dette medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt med og udsættelse for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage på www.kiilto.com.

M1
LEED