Kiilto Airblock Coat
Belægning mod luftlækager

Enkomponent, vandbaseret flydende membran, fri for opløsningsmidler. Kan påføres med højtrykssprøjte eller rulle på lodrette-, vandrette- samt
loftsoverflader.

Special features

  • en meget elastisk membran mod luftlækager
  • flydende, kan overmales
  • til tætning af vægge og lofter
  • til tætning af væg-, gulv- og loftssamlinger samt samlinger i indendørs arealer
  • testet og godkendt til radon

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Vandbaseret elastisk membran mod luftlækager, der kan påføres med sprøjte eller rulle, klar til brug. Testet og godkendt som radonmembran. Fremragende klæbeevne på forskellige typer underlag. Let at påføre. Velegnet til vægge, gulve og lofter.

Kan bruges til at binde mineraluldsfibre. Hvis asbest ikke kan fjernes, og det asbestholdige materiale er i god stand, kan det overfladebehandles med Kiilto Airblock Coat. Asbestholdige materialer skal markeres på tegningerne. Kiilto Airblock Coat kan anvendes i uopvarmede indendørsarealer.

Forpakningsstørrelse EAN kode
15 kg/12,3 l 6411512707150
Anvendelsestemperatur

+15-25 °C

Bindingsstyrke

Forskellige underlag: Beton: 2,4 MPa
Grov spartelmasse: 1,2 MPa (Kiilto 70)
Glat spartelmasse: 1,7 MPa (Kiilto TopPlan)
Mursten: 1,2 MPa
Krydsfiner: 1,1 MPa
Rustfrit stål (metal): 1,9 MPa
Aluminium: 2,3 MPa
Kiilto blok: 3,2 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,8 MPa
Kalksandsten, spånplader, gipsplader og vægpuds: Vedhæftning oversteg underlagets styrke.

Brandklasse

B-s1,d0 (EN 13501-1:2018)

Farver

Hvid

Frostresistens

Opbevares frostfrit

Klassificeringer og certifikater

Emissionsklasse M1
RISE Bestemmelse af radontransmission og radonmodstand
Vahanen: Membranens lufttæthed
(tør filmtykkelse i test 0,4 mm)

Konsistens

Maling lignende gel

Lagtykkelse

ca. 0.2–0.4 mm tørt lag
(ca. 0.5– 0.9 mm vådt lag)

Massefylde/vægtfylde

1,2

Opbevaring

Kan opbevares ved temperaturer over + 1 °C i en tæt forseglet originalbeholder i maks. 1 år.

Pakkestørrelser

15 kg/12,3 L

Revner i underlag

2,2 mm / med 0,4 mm tørt lag (EN 1062-7 (mod))
Med Kiilto Kerasafe Saumanauha -tætningstape eller Kiilto Butyylinauha -butyltape > 10 mm

Rækkeevne

Ca. 0,6–1 kg/m²

Temperaturfasthed tør tilstand

-20...+70 °C

Type/binder

SBR-hybrid

Vanddamppermeabilitet

Sd = 20 m Dampgennemtrængelighed (EN ISO 12572:2001, forhold A)

Viskositet

Ca. 20,000 MPa

pH

ca. 8,5

Brugsanvisning

Fjern alle urenheder, der kan forringe klæbeevnen, herunder løse
partikler, støv, snavs og saltaflejringer. Udfyld lunker og huller på
forhånd. Porøse underlag kan primes med fortyndet (1:1) Kiilto
Keraprimer.

Kiilto Airblock Coat skal omrøres før brug. Påfør mindst to lag
Airblock Coat. Andet lag kan påføres lige efter det første (vådt på
vådt). Følg instruktionerne om den nødvendige mængde og forbrug.
Tørretiden afhænger af de omgivende forhold og tykkelsen på det
påførte lag. Vi anbefaler, at den færdige overflade behandles (f.eks.
maling). Hvis den ikke overfladebehandles, er produktets
modstandsdygtighed over for mekanisk slid og UV-lys begrænset.
Kiilto Airblock Coat kan bruges med Kiilto Butyylinauha -butyltape eller
Kiilto KeraSafe Saumanauha -tætningstape, hvis det er nødvendigt.

Værktøj: malerrulle eller sprøjte
Sprøjtespecifikationer: stempel- eller membranpumpe, egnet til
normal latex, sprøjtedyse-størrelse 0,017" - 0,019", tryk 160-180 bar.
Brug personlige værnemidler under arbejdet.

EN VÆG BEHANDLET MED KIILTO AIRBLOCK KAN:
1. Efterlades som den endelige overflade.
2. Males med vandbaseret standardmaling til indendørs brug, f.eks. Tikkurila Luja eller Teknos Trend.
3. Udglattes med Kiilto Pro LM- eller Kiilto Pro LW-puds og males over.

ET GULV BEHANDLET MED KIILTO AIRBLOCK KAN:
1. Belægges med fliser, hvis gulvet er tilstrækkeligt lige og jævnt. Fliserne placeres direkte på Kiilto Airblock-overfladen uden brug af grunder. Brug Kiilto Floorfix DF- eller Kiilto Floorfix DF Rapid-gulvspartelmasse.
2. Dækkes med løstliggende parket eller laminat. Kontroller først, om gulvet er tilstrækkeligt lige og jævnt.
3. Nivelleres med selvnivellerende spartelmasse, hvis du vil tilføje belægninger (enten limede eller løstliggende) som plastgulve, fliser eller vinylplankegulve (undtagen parket limet til underlaget). Kiilto Airblock-overfladen, der skal nivelleres, skal være fri for materialer, som mindsker klæbeevnen. Før nivelleringen skal overfladen på Kiilto Airblock Coat grundes med Kiilto Pro Fix Primer. Brug Kiilto TopPlan DF-spartelmasse i et lag på op til 10 mm, og hvis du har brug for et tykkere lag, Kiilto Floor Heat DF-afretningsmasse eller Kiilto Tasoflex-gulvspartelmasse. Kiilto Airblock-overfladen, der skal nivelleres, skal være fri for materialer, som mindsker klæbeevnen.
Minimumstykkelse af nivelleringsmaterialet:
5 mm (rum med let trafik, f.eks. boligområder).
10 mm (rum med medium trafik, f.eks. kontorer og mødelokaler).

Øvrig information

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vores tests og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af produktet eller fremherskende forhold, som vi ikke har kontrol over. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for det endelige resultat. For at bruge produktet korrekt bedes du læse produktbrochuren, arbejdsvejledningen og sikkerhedsdatabladet, som du finder på www.kiilto.com.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde flere oplysninger om produktet og bortskaffelse emballage på www.kiilto.com.