Kiilto Pro Erizyme
Vaskemiddel til instrumentvaskemaskiner

Enzymbaseret flydende vaskemiddel til instrumentvaskemaskiner og ultralydsrensere. Velegnet til følsomme materialer og dentale instrumenter.

Special features

  • CE-mærket medicinsk udstyr, klasse I

Enzymbaseret lavtskummende vaskemiddel specielt udviklet til krævende opgaver. Produktet har neutral pH-værdi, der gør det egnet til brug på sarte materialer inkl. aluminium. Fremragende vaskeeffekt der reducerer behovet for maskinel forvask. Godkendte vaskeresultater opnås ved lav dosering. Produktets rengøringseffekt er testet i et studie udført af the Finnish Department of Public Health. Produktet indeholder Protease, som er et enzym, der effektivt opløser proteinsnavs.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Til instrumentvaskemaskiner og ultralydsrensere i sundhedssektoren og dental branchen. Anvendes til rengøring af alle former for instrumenter, der tåler maskinvask. Kan også anvendes manuelt.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

pH

pH produkt: 7
pH brugsopløsning: 7

Udseende og duft

Gullig væske.

Produktionsland

FINLAND

Forpakningsstørrelse Varenummer GTIN
3 x 5 l 8137 6417964081374
Opbevaring

Opbevares ved 5-25°C.
Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato.

Emballagematerialer

Emballagen er fremstillet af HDPE plast som er et genanvendeligt materiale.

Brugsanvisning

Beholderen tilsluttes vaskemaskinens automatiske doseringssystem.
Anbefalet dosering i instrumentvaskemaskiner: 0,15-0,3%.
Anbefalet dosering i ultralydsrensere: 0,5-1%
Manuel vask: 0,5-1%
Den optimale dosering afhænger af det materiale, der skal vaskes samt mængden og kvaliteten af vandet.

Når maskinen fyldes, er det vigtigt, at instrumenter og udstyr placeres, så alle overflader spules med vand. Placér slanger og andet udstyr, der er vanskeligt at rengøre, i separate holdere.

Anbefalet vasketemperatur: 45-55 °C.

Følg instruktionerne fra producenten af instrumenterne/udstyret.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Bemærkning

Maskinen desinficerer termisk det rengjorte og skyllede udstyr samt maskinens indvendige dele i henhold til det valgte program. For at sikre et korrekt resultat bør maskinens drift kontrolleres regelmæssigt.

Ingredienser Effekt
Nonioniske overfladeaktive stoffer (< 5 %) Vaskeaktivt stof, opløser fedt
Amfoteriske overfladeaktive stoffer (< 5 %) Vaskeaktivt stof, opløser snavs
Kompleksbinder (5 - 15 %) Reducerer vandets hårdhed så produktet bliver mere effektivt
Monopropylenglycol (15-30 %) Opløser snavs, skumhæmmende, fungerer som konserveringsmiddel
Antiskummemiddel Skumhæmmende, forbedrer skylning
Enzymer Protease, opløser protein