Håndhygiejnevaner i 2024 – hvad er den nye normal?

Under den globale sundhedskrise blev håndsprit stadig mere fremtrædende som et symbol på sikkerhed og tryghed. Dens anvendelighed og tilgængelighed førte til, at den blev udbredt i husholdninger, på arbejdspladser og i det offentlige rum.
Men i 2024 mangler der nu ofte forsyninger eller tomme dispensere ved indgange til offentlige steder og fællesområder, hvor der engang var mulighed for at desinficere hænderne.

Trilogi om undersøgelse af håndhygiejne

Kiilto gennemførte en undersøgelse for at forstå ændringerne i forbrugernes håndhygiejnevaner som følge af COVID-19 og dens bredere indvirkning på adfærden, herunder rengøringspraksis og offentlig adfærd i 2020, 2022 og 2024.

Målet var at udforske udviklingen i hygiejneadfærd, udpege vigtige faktorer, der former offentlighedens hygiejnepraksis, og undersøge nye normer i den nuværende “nye normale” æra.

Respondenterne blev bedt om at evaluere ting som:

  • Personlige håndhygiejnerutiner
  • Vigtige faktorer ved valg og køb af et hånddesinfektionsmiddel
  • Hygiejneprodukter, som arbejdsgiveren bør stille til rådighed
  • Rengøringsvaner i hjemmet
  • Rengøringsvaner på offentlige steder

Det vigtigste at tage med sig

Efter pandemien er holdningen til håndhygiejne blevet mere afslappet. Alligevel ejer op til 56% en flaske med håndsprit, og op til 27% har den med sig. På trods af et lille fald er andelen stadig betydelig, især under rejser.

Bevidstheden om hygiejne er steget på grund af pandemien og efterspørgslen efter hånddesinfektion er fortsat høj. For eksempel er der et generelt ønske om bedre hygiejne på arbejdspladsen, og 61% håber, at arbejdsgiverne vil stille hånddesinfektion til rådighed i arbejdstiden.

Forbrugerne foretrækker også at bruge overfladerengøringsmidler eller desinficere i offentlige rum, hvis det er muligt. Desuden mener 62% af befolkningen stadig, at det giver en følelse af sikkerhed, hvis der er hånddesinfektion til rådighed i det offentlige rum.

Respondenterne i undersøgelsen blev spurgt, hvilke 3 faktorer de fandt vigtigst ved ved valg af hånddesinfektionsmiddel. Svarene var følgende:

  • Tilgængelighed
  • At det ikke udtørrer eller irriterer huden
  • At den har dokumenteret effekt på bakterier og virus

Derfor er det stadig vigtigt at stille desinfektionsmidler til rådighed for besøgende i offentlige lokaler, selv om de fleste risici ved pandemien er drevet over.