Instrument Genbehandling

Medicinske instrumenter og genstande, der kommer i kontakt med kropsvæsker eller afføring, skal desinficeres manuelt eller med automatiserede systemer. Instrument genbehandling er beregnet til at hjælpe dig med at bevare sikkerheden og trivslen for patienter og personale, samtidig med at kvaliteten, plejen og rentabiliteten opretholdes. Vi leverer CE-mærkede, gennemtestede og brugervenlige rengøringsmidler til genbehandling af instrumenter og redskaber.

De bedste løsninger til sundhedssektoren

Rent udstyr og ekstremt høj hygiejnestandard er en selvfølge, når patienter kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.
Kiilto tilbyder hygiejneløsninger, der skaber trivsel og sikkerhed. Løsningerne består af en bred række grundigt testede produkter af høj kvalitet med dokumenteret effekt.

Vi har mange års erfaring og samarbejde med professionelle fagfolk i sundhedssektoren for at sikre trygge rammer for patienter og medarbejdere. Produkterne er udviklet af vores produktudviklingsteam og er tilpasset behov på lokale markeder, så de imødekommer de høje krav i sundhedssektoren.

Vi har et omfattende sortiment af CE-mærkede, gennemtestede og brugervenlige produkter til genbehandling af instrumenter og udstyr. Udover effektive produkter er kendskab til de nyeste retningslinjer og standarder, kombineret med praktisk erfaring, specialuddannet personale, effektive maskiner og udstyr en forudsætning for korrekt genbehandling.

Øget sikkerhed for patienter og medarbejdere

Medicinsk udstyr og instrumenter, der har været i brug, skal genbehandles, før de kan bruges igen. Det kræver korrekte og omhyggelige procedurer for instrument genbehandlingen, så patienter ikke udsættes for smitterisiko, og for at personalets sikkerhed i forbindelse med håndteringen er garanteret.

Udover patienter og personalets sikkerhed er en effektiv instrument genbehandling også medvirkende til, at udstyr og instrumenter har en længere holdbarhed.

Infektionsforebyggelse og –kontrol går hånd i hånd med genbehandling af medicinsk udstyr. Utilstrækkeligt rengjort udstyr kan forårsage infektioner. Sundhedspersonalet skal behandle alle kontaminerede instrumenter som potentielt smitsomme.

En komplet genbehandlingsproces består af en serie af individuelle procestrin (forbehandling, rengøring, desinfektion og sterilisering), som hver især har til formål at reducere tilstedeværelsen af mikroorganismer.

Denne rækkefølge skal altid følges, da hvert procestrin er en nødvendig forudsætning for et godt resultat af de efterfølgende procestrin. Det betyder, at slutresultatet efter en sterilisering afhænger af det opnåede resultat af forbehandling, rengøring og desinfektion samt af al anden håndtering af instrumenterne forud for sterilisering.

Genbehandlingsprocessen for et genanvendeligt kirurgisk instrument er således en cirkulær proces, der kan gentages, så længe instrumentets egenskaber ikke ændres.

Forbehandling af instrumenter

Korrekt forbehandling af instrumenter sikrer optimale forhold for den efterfølgende rengøring og desinfektion og i sidste ende et bedre slutresultat.

For at undgå indtørring af organisk materiale bør kontaminerede instrumenter genbehandles hurtigst muligt efter brug. Formålet med forbehandling er at undgå indtørring af vævsrester og væsker på instrumenterne samt sikre, at instrumenterne kan håndteres sikkert, dvs. uden risiko for vækst og spredning af mikroorganismer.

Forbehandling kan foregå på flere måder. Enten ved at anvende et forbehandlings-middel, der holder instrumenterne fugtige, eller ved iblødlægning i koldt vand tilsat desinfektionsmiddel med rengørende effekt. Forbehandling kan også foregå i et ultralydskar.

I forhold til forsendelse over tid anbefales det at transportere og opbevare instrumenterne i et fugtigt miljø, inden de genbehandles.

Maskinel genbehandling

Maskinel genbehandling bør altid foretrækkes, da disse processer kan kontrolleres og valideres. De fleste instrumenter genbehandles maskinelt i maskiner som instrumentvaskemaskiner / instrumentdekontaminatorer, bækkenvaskere og ultralydsrensere. Maskinerne skal opfylde kriterierne i EN ISO15883 og valideres en gang om året.

De anvendte vaskemidler skal være CE-mærkede, ikke skummende, egnet til brug på en lang række materialer og garantere et hygiejnisk resultat. Alle Kiilto produkter til maskinel genbehandling er udviklet, så de har fremragende rengøringsegenskaber, selv ved lav dosering.

Vigtigt når du laster maskinen:

  • Placer instrumenter og udstyr så alle overflader spules med vand
  • Brug egnede kurve og stativer
  • Instrumenter skal være åbne
  • Hule instrumenter sættes på dyser