Instrument Genbehandling

Medicinske instrumenter og genstande, der kommer i kontakt med kropsvæsker eller afføring, skal desinficeres manuelt eller med automatiserede systemer. Instrument genbehandling er beregnet til at hjælpe dig med at bevare sikkerheden og trivslen for patienter og personale, samtidig med at kvaliteten, plejen og rentabiliteten opretholdes. Vi leverer CE-mærkede, gennemtestede og brugervenlige rengøringsmidler til genbehandling af instrumenter og redskaber.

Forbehandling af instrumenter

For at sikre et korrekt rengørings- og desinfektionsresultat skal indtørring af rester og væsker på instrumenterne undgås. Formålet med forbehandlingen er at eliminere væksten af mikrober og derved forhindre spredning af infektioner. Når et forbehandlingsmiddel anvendes så hurtigt som muligt efter operationen, mindskes risikoen for infektioner.

Forbehandlingsprodukter har den store fordel, at de kan holde instrumenternes overflader fugtige efter brug og frem til de rengøres. Dette forhindrer snavs i at tørre ind på overfladerne. Til dette formål anbefales at anvende Kiilto Pro Hydragel, som hæmmer vækst af mikroorganismer og er velegnet til de mest anvendte materialer.

Manuel rengøring og desinfektion af instrumenter

Manuel rengøring er den fysiske fjernelse af alle synlige rester fra en genstand for at gøre den sikker at håndtere og klar til videre behandling. Kendskab til de nyeste retningslinjer og standarder i branchen kombineret med praktiske færdigheder og gennemtestede kemikalier sikrer, at genanvendeligt medicinsk udstyr er sikkert at håndtere, hvilket samtidig giver en tryghed for patienterne.

I sundhedssektoren går infektionsforebyggelse og -kontrol hånd i hånd med genbehandling af medicinsk udstyr. Forkert rengjort medicinsk udstyr kan forårsage infektioner, men det er samtidig vigtigt at bemærke, at det ikke er alle mikroorganismer, der forårsager sygdomme. Dog skal sundhedspersonale behandle alle forurenede instrumenter som potentielt smitsomme.

Automatiserede instrument genbehandlingssystemer

Størstedelen af instrumentrengøringen udføres via automatiserede systemer ved at bruge enheder som f.eks. vaskemaskiner, desinfektionsapparater eller ultralydsrensere. De anvendte rengøringsmidler skal være egnet til en lang række materialer og garantere et hygiejnisk resultat.

Korrekt brug af apparater kræver ikke kun effektive rengøringsmidler, men også viden om hvordan instrumenterne håndteres og genbehandles. Hos Kiilto leverer vi rengøringsmidler af høj kvalitet, og vi uddanner vores kunder, så de har den nødvendige viden og hygiejnestandard.

Automatiserede og manuelle endoskop genbehandlingssystemer

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper kræver specialiseret genbehandlingsudstyr og processpecifikke tiltag for at sikre, at standarder og retningslinjer overholdes.

Vi tilbyder en komplet løsning til genbehandling af endoskoper. Denne løsning omfatter rengøringsmidler af høj kvalitet, specielt udviklet til formålet, samt træning i den korrekte procedure for endoskop genbehandlingssystemer.