Kiiltos bæredygtighedsrapport er offentliggjort

Bæredygtighedsrapporten for 2022 understreger Kiiltos grundlæggende mission om at skabe velvære ud fra et højt hygiejneniveau og opbygge en bæredygtig fremtid. For første gang medtager rapporten data fra samtlige driftslande.

Bæredygtighed er blevet en central del af, hvordan virksomheder driver forretning, og organisationer er begyndt at forstå deres rolle i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer bedre og bedre. Bæredygtighedsrapportering er blevet et vigtigt værktøj til at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i organisationer.

Den offentliggjorte rapport er en vigtig del af planen for at nå Kiiltos strategi og vision. Rapporten gør det også lettere for Kiiltos interessenter, at vurdere virksomhedens præstationer ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Rapporten har til formål at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed ved at synliggøre vores indsats for at opbygge en mere bæredygtig fremtid. Vi tror på, at gennemsigtighed bygger tillid og styrker relationen til vores interessenter,” siger Ville Solja, der er ansvarlig for forretningsudvikling hos Kiilto.

Læs Kiiltos bæredygtighedsrapport 2022 her (Bemærk at rapporten kun findes på engelsk)

Ansvar kan ikke bare tages på

Kiilto er en familievirksomhed. Ejernes vision afspejles tydeligt i den måde, Kiilto opererer på. For eksempel har miljøhensyn længe været en del af kulturen og en af de helt store faktorer når virksomheden træffer beslutninger. Ville og hans søster Eeva Solja, som er Kiiltos brand- og kommunikationsdirektør, er begge tæt involveret i Kiiltos daglige forretning, men de ser ansvar fra en bredere vinkel, end hvad der hører under deres stillingsbetegnelser, som ejere. Eeva og Villes far, Erkki Solja, er administrerende direktør for Kiilto.

”En virksomhed skal være en afspejling af sine medarbejdere. Vi skal være i stand til at tilslutte os vores ansvarspolitikker på alle niveauer i virksomheden. Først da kan de drive os fremad og føre til forandring. I en familievirksomhed, hvor ejerskabet har et ansigt udadtil, er disse politikker naturligvis også delvist personificeret. Det er noget, vi skal tage alvorligt. Ansvar kan ikke bare tages af og på.”

Eeva Solja, Brand- og kommunikationsdirektør

At bygge mere bæredygtige forretningsmodeller sammen med vores medarbejdere er ekstremt interessant og givende. Samtidig skal vi sikre, at Kiilto som arbejdsgiver er i stand til at reagere på arbejdslivets skiftende problemstillinger,” tilføjer Ville.

Rapportering er en lærerig rejse mod en mere bæredygtig fremtid

Ifølge Eeva Solja var selve rapporteringen ikke uden vanskeligheder. På den anden side har hver drejning været en mulighed for at lære.

“Vi fulgte allerede de gældende GRI-standarderne for bæredygtighedsrapportering, men de stadigt strengere krav, som vi implementerede i denne rapport, fik os til at udforske vores egen organisation dybere end nogensinde. Det har også givet os en mulighed for at tage et kig på hele vores værdikæde. Det var vigtigt at udfordre vores egen tænkning om, hvad det er for en aktør, vi er, og hvordan eksisterende systemer og mekanismer kan understøtte os i dette”, siger hun.

“Mange virksomheder kæmper med de samme spørgsmål: Hvad er vigtigt at måle, og hvordan vil data blive indsamlet? Men som navnet antyder, bør rapporten fortælle, hvilke foranstaltninger der er blevet gennemført. Data kommer ikke uden handling,” siger Ville Solja.

Familien Solja ser primært den ensartede rapporteringspraksis, som CSRD EU-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive, red.) kræver, som en mulighed.

”Det er også en forudsætning for, at vi kan fortsætte med at drive forretning i 2080 i tråd med vores vision. Når det kommer til miljøet, bliver vi som samfund nødt til at gøre tingene på en helt anden måde fra nu af,” siger Eeva.

“Ansvar må ikke være en legeplads for brands,” siger hun.

At dykke ned i en organisations drift kan afsløre aspekter af ansvar, der er blevet overset. Det får dig til at stoppe op og tage stilling, så rejsen ikke slutter, før den overhovedet er startet. Regulering skaber et fælles sæt af EU-dækkende regler og former også data fra forskellige organisationer til et sammenligneligt format, der afslører både handlinger og tomme ord. Det er en uvurderlig mulighed for bedre at forstå niveauet af ansvar hos dig selv og andre. I sidste ende bør alle organisationer kun have ét fælles mål; en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Eeva Solja, Brand- og kommunikationsdirektør

7 hovedpunkter fra Kiiltos bæredygtighedsrapport:

  1. For første gang samler rapporten data fra alle Kiiltos driftslande. Rapporten er på engelsk, og nogle data er i øjeblikket kun tilgængelige for Finland eller de steder, hvor Kiilto har produktion.

  2. Miljøet er kernen i Kiiltos bæredygtighedsarbejde. Kiiltos 2018-udgivelse “Our Promise to the Environment” styrer vores ansvarsarbejde og kommunikation.

  3. Kiilto har ingen særskilt direktør eller ansvarsfunktion på bæredygtighedsområdet. Ansvarlighed er integreret i Kiiltos processer og kultur, hvilket gør det nemmere at ændre procedurer hurtigt, når der indentificeres fejl og mangler. På den anden side har vi erkendt, at denne tilgang kan gøre nogle bæredygtighedsproblemer usynlige. Vores rapporteringsproces har været en god måde at identificere huller og samtidig validere eksisterende praksis. I denne rapport har vi forsøgt at være åbne omkring områderne for forbedring af Kiiltos bæredygtighed.

  4. For at udvikle social ansvarlighed lancerede Kiilto “Our Promise to the People”, som er en pendant vores løfte til miljøet. Vores gennemprøvede projekt-teammodel blev introduceret i slutningen af 2022. Vi er stadig i målsætningsfasen, men det overordnede billede præsenteres for første gang i denne rapport.

  5. I Kiilto Sustainability Report henviser vi til Corporate Governance Statement, som er tilgængeligt som et separat dokument på Kiiltos hjemmeside.

  6. Den lovpligtige indberetningspligt vil gælde for Kiilto fra 2026 (indberetning for år 2025). Målet med 2022-rapporten har været at tage de første afgørende skridt hen imod rapportering i overensstemmelse med CSRD EU-direktivet.

  7. Bæredygtighedsrapportering er den systematiske offentliggørelse af en organisations ESG-præstation (environmental, social and governance, red.), praksis og påvirkninger. Ud over finansiel rapportering, skal dette give interessenter omfattende information om en virksomheds miljøpåvirkninger, sociale foranstaltninger og ledelsespraksis. Ved at måle, overvåge og offentliggøre relevante bæredygtighedsdata, vurderer Kiilto sine fremskridt i sit engagement i bæredygtig udvikling.