I front med biocidforordningen

Som resultat af ny EU lovgivning om biocidprodukter skal samtlige af CCS koncernens biocidprodukter godkendes i de EU lande, hvor de sælges. Godkendelsesprocessen er opdelt i etaper frem mod udgangen af 2024, afhængigt af hvilke aktivstoffer produkterne indeholder.

Et biocidholdigt produkt er et produkt, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer, såsom skadedyr og bakterier gennem virkningen af aktivstofferne i det biocidholdige produkt.

Biocidområdet er reguleret af fælleseuropæisk lovgivning i form af biocidforordningen, som er til for at sikre, at biocider ikke udgør en uacceptabel risiko for mennesker, dyr og miljøet.

Ifølge den nye EU-lovgivning om biocidprodukter, der trådte i kraft september 2013, må et biocidholdigt produkt kun markedsføres i EU, hvis det indeholder biocidaktivstoffer fra ECHAs (European Chemicals Agency) liste over godkendte aktivstofleverandører.

Hos CCS koncernen har vi som producent ansvaret for, at have alle påkrævede biocidgodkendelser på plads, så vores kunder trygt kan købe og forhandle vores biocidholdige produkter. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der varetager godkendelsen af vores biocidprodukter fra hhv. Plum, Antibac, DAX samt vores private label produkter. I første omgang drejer det sig om alle desinfektionsprodukter baseret på isopropyl alkohol. Disse ansøgninger skal være indsendt til de nationale myndigheder senest 1. juli 2016.

På trods af, at det for alle implicerede på markedet er nye og komplekse tiltag, er arbejdsgruppen kommet rigtig godt fra start og er således allerede godt i gang med godkendelsesforløbet. Arbejdsgruppen har foreløbig været til et meget positivt møde med den danske Miljøstyrelse med henblik på national godkendelse i Danmark samt efterfølgende gensidig godkendelse i Sverige og Norge.

Har du spørgsmål til biocidforordningen og vores godkendelsesproces kan du kontakte:

Senior Regulatory Affairs Specialist
Michael Schou
msc@plum.dk
Tlf.: +45 6371 0914