Direktørskifte hos Plum A/S

Fra årsskiftet fratræder Poul Bertelsen som administrerende direktør for Plum A/S. Ny mand på posten er Bo Eriksen, der er hentet i egne rækker. Bo Eriksen startede hos Plum A/S i 2006 og er i dag ansvarlig for virksomhedens supply chain.

Skiftet er et led i den fortsatte udvikling af Plum A/S, som tilbage i 1965 startede med licensproduktion af håndrens til industrien. Siden da har virksomheden oplevet en transformation, der har betydet et skifte i både produkt- og markedsfokus. Fra håndrens i industrisegmentet i Danmark, over hudbeskyttelse og håndhygiejneprodukter i Skandinavien, til et nyt fokus på sundheds- og helsesektoren samt på førstehjælpsprodukter i et globalt perspektiv. 

Plum A/S er i dag en betydelig aktør inden for håndhygiejne og ikke mindst førstehjælp. Virksomheden beskæftiger godt 90 medarbejdere, har eksport til 70 lande og en stor viden om produkter, der giver et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Plum A/S blev i december 2014 opkøbt af CCS Healthcare AB, ejet af kapitalfonden Segulah, og indgår nu som del af den skandinaviske koncern. Opkøbet medfører en udvidelse og automatisering af produktionsapparatet og nye udvidede laboratoriefaciliteter hos Plum. Alt dette for at gøre Plum A/S til et videncenter for hygiejne og udvide produktionen af håndhygiejneprodukter til det skandinaviske marked.

Firmaets nye direktør, Bo Eriksen, er 48 år og har, efter 9 år hos Plum A/S, et indgående kendskab til virksomheden, medarbejderne samt alle processer og rutiner. Han får ansvaret for produktions- og kvalitetsapparatet samt for at drive virksomheden i stilling som nyt skandinavisk powerhouse inden for hygiejne.

60-årige Poul Bertelsen har været direktør siden 2005 og ser 2015 som et godt tidspunkt at overdrage direktørstolen til Bo Eriksen, som med sikker hånd skal føre tradition og forandring videre. Poul Bertelsen har fortsat plads i koncernledelse og bestyrelse samt ansvaret for at udskille en division med førstehjælp. Sidstnævnte sker i samarbejde med Vice President Bo Winther Barkholt, som senere vil overtage det fulde ansvar for førstehjælpsdivisionen.

I forbindelse med direktørskiftet inviteres der til reception for den afgående Poul Bertelsen og den tiltrædende Bo Eriksen fredag den 18. december 2015 kl. 13 hos Plum A/S på Frederik Plums Vej 2 i Assens.

Ønsker du flere oplysninger,
bedes du kontakte:

Poul Bertelsen,
adm. Dir. Plum A/S
+45 6471 2112