Denne dag minder os om at passe på vores vand

Næsten alle lande, hvori Kiilto opererer, grænser op til Østersøen. Derfor er det igangværende samarbejde med John Nurminen Fonden og deltagelse i den årlige Baltic-sea-dag afgørende for at genoprette den økologiske balance på vores fælles havbund og kystlinjer. Kiilto samarbejder med start-ups, som blandt andet Origin by Ocean, og ved hjælp af nye datadrevne løsninger som ProCIP, forsøger vi at bevare Østersøen og andre vandressourcer for fremtidige generationer.

Den sidste torsdag, hvert år i august, koordinerer John Nurminen Fonden en hyldest til Østersøen. Målet er at øge opmærksomheden på visse miljøproblemer, der relaterer sig til én af verdens yngste, men mest forurenede vandområder, nemlig Østersøen. Menneskeskabt algeopblomstring, mikroplast og affald, samt overfiskning, udgør de største risici for Østersøens lille, lavvandede og indbyrdes afhængige økosystem.

”John Nurminen Fonden har gjort et godt stykke arbejde med at slå alarm for Østersøen. Nu er flere mennesker informeret om dens nuværende tilstand og inspireret til at handle og finde løsninger,” siger Ville Solja, Chief Business Devolopment Officer hos Kiilto.

Kiiltos samarbejde med John Nurminen Fonden og dens 250 partnere startede i 2021. Vi tror på, at sammen er vi stærkere i forebyggelsen af flere skader på Østersøen. Vores vision, værdier og løfte til miljøet støtter et håndgribeligt arbejde med at genoprette den økologiske balance i vores fælles havvand, der er omkranset af 14 lande med omkring 85 millioner mennesker.

Kiilto samarbejder blandt andet med Origin by Ocean, og sammen forskes der i biobaserede råvarer

For at tackle eutrofieringsproblemet[1], der påvirker 97% af Østersøen, har Kiilto samarbejdet med Origin by Ocean. Denne start-up ser muligheder i at forædle skadelige alger til biobaserede råvarer, der benyttes til hverdagsvarer som kosmetik, rengøringsmidler, emballage og materialer.

””Washing the Oceans” beskriver Origin by Oceans ambitioner for deres arbejde og de udfordringer, de forsøger at løse, ikke blot for Østersøen, men for oceaner i hele verden. Grundlæggerne tiltrækker fortsat global interesse på grund af deres superdrevne tilgang og ekstreme sult efter at lære mere om et problem af denne størrelsesordning”, siger Solja.

Siden 2010 har Kiilto og Origin by Ocean engageret sig i åben innovation og produktudvikling med den hensigt at lancere nye og alsidige produkter, der inkluderer ingredienser, raffineret af Origin by Ocean fra Østersøalger.

”Vi har modtaget forskellige versioner af råmaterialer fra Origin by Ocean og testet dem i vores laboratorier for at vurdere deres anvendelsesmuligheder. Nu kommer vi tættere på næste trin i vores samarbejde, hvor vi går ind i opskaleringsfasen med at producere større kommercielle partier, som tilbyder alternativer til fossilbaserede produkter”, tilføjer Solja.  

Udvikling af løsninger, der udover tid og energi også sparer vand

Vandbesparelser spiller også en væsentlig rolle i at bevare unikke og skrøbelige levesteder i havet. Dette skyldes, at vandbesparende produkter og forbedrede vandforbrugsteknikker afleder mindre vand fra vores floder, bugter og flodmundinger, hvilket hjælper med at holde det naturlige miljø sundt og afbalanceret.

For at fremme vandeffektiviteten udviklede Kiilto en ny digital service, KiiltoCIP, til optimering af Clean-In-Place (CIP) rengøring i fødevare- og drikkevareindustrien. En kombination af kundedata og Kiiltos miljøekspertise sikrer ikke kun lavere rengøringsomkostninger og højere hygiejnestandarder, men også mere kontrollerbare tids-, energi- og vandbesparelser.

”Når der bruges mindre vand, energi, kemikalier og tid til CIP, tjener det også Kiiltos og kundens miljømål,” siger udviklingschef Pekka Sinisalo.

John Nurminens fortsatte arbejde for at redde Østersøen

John Nurminen Fonden blev grundlagt i 1992 og er en prisbelønnet historiefortæller og miljøforkæmper dedikeret til at bevare Østersøen og dens kulturarv for fremtidige generationer. Siden 2005 har fonden gennemført over 30 miljøprojekter, der omhandler eutrofiering, mikroplast og affald, samt overfiskning, der truer Østersøens mangfoldige og robuste økosystem. Det er dog fortsat en topprioritet at reducere miljøbelastningen fra afstrømningsnæringsstoffer, der giver næring til overdreven algevækst samt begrænset iltniveau til følge.

Østersøen kan reddes, men der er behov for akutte og konkrete handlinger nu.


[1] Eutrofiering er overgødskning af søer og havområder med plantenæringsstoffer, især nitrat og fosfat.