365 dage uden arbejdsulykker

Torsdag d. 15. juni 2023 blev en mærkedag hos Kiilto i Assens. Her kunne vi fejre 365 dage uden arbejdsulykker. Og det synes vi i den grad er værd at fejre, da det er resultatet af vores målrettede og ihærdige indsats omkring arbejdsmiljø og målet om at minimere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og dermed efterfølgende sygefravær.

”Vi har intensiveret vores arbejde omkring arbejdsmiljø og har gjort sikkerhed til en del af kulturen hos medarbejderne, hvor vi blandt andet har indført sikkerhedsobservationer som en aktiv del af vores hverdag, fortæller Bo Eriksen, administrerende direktør hos KiiltoClean A/S. ”Sidste år nåede vi en milepæl med 500 sikkerhedsobservationer, hvilket er helt ekstraordinært, og statistisk set svarer det til, at vi har forebygget 5 arbejdsulykker. Nu høster vi frugten ved at have nået et helt år uden ulykker”.

Det er med andre ord blevet hverdag for alle medarbejdere at have fokus på at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Det kan måske nok lyde en smule kedeligt, når noget bliver hverdag, men lige når det kommer til arbejdsmiljø er det faktisk utroligt vigtigt, at det er noget, der ligger på rygraden hos hver eneste medarbejder.

De seneste 365 dage uden ulykker er således et resultatet af de sidste par års målrettede arbejde med udvikling af sikkerhedskulturen på fabrikken i Assens. En sund og sikker arbejdsplads er helt grundlæggende for at kunne udvikle en god arbejdsplads, ligesom arbejdet er en vigtig brik i ledelsesarbejdet og arbejdet med den sociale kapital i virksomheden. 

Vi har i Kiilto en nedfældet ambition om at skabe et fællesskab, hvor alle har det godt, uden personskader eller sygdom. Vi arbejder målrettet for at fastholde en forbedrings- og feedback-kultur hvor, hvis du ser noget, så sig noget. Fordi arbejdsrelaterede hændelser ikke kun er slag og fald. Det inkluderer også korrekt vedligeholdte faciliteter og redskaber samt adgang til livreddende udstyr. Senest har samtlige medarbejdere deltaget på førstehjælpskursus, så alle har færdigheden til at yde livreddende hjælp, i fald uheldet skulle være ude. Udover det fysiske arbejdsmiljø er det også i lige så høj grad det psykiske arbejdsmiljø, der er på dagsordenen, hvor vi har fokus på stresshåndtering og nedbringelse af stressrelateret fravær.

”Dét, at vi har nået et helt år uden hændelser og arbejdsulykker, der giver fravær, i en produktionsvirksomhed af vores størrelse, er ret ekstraordinært, og det er der ikke mange, der får lov at opleve. Det er et udtryk for, at der er gjort et målrettet stykke arbejde, og at vi virkelig er lykkedes med at få en stærk sikkerhedskultur”

Bo Eriksen, adm. direktør KiiltoClean A/S

Og det er ikke kun hos danske Kiilto i Assens, at der er fokus på optimerede forhold og systematiserede processer for at undgå og minimere risikoen for arbejdsulykker. Det er en indsats, der i høj grad er på dagsordenen i hele Kiilto koncernen, der opererer i 9 lande i Norden og Baltikum.

Helt konkret er der i løbet af de seneste år opsat procedurer for risikovurderinger, sikkerhedsobservationer samt måling af antallet af dage uden ulykker. Det er blevet en del af hverdagen og noget, som alle medarbejdere på tværs af organisationen er aktivt deltagende i. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, halvt så mange alvorlige ulykker som virksomheder, der prioriterer det lavt. Ved netop at have medarbejdernes opmærksomhed rettet mod sikkerhedsaspekterne på arbejdspladsen, kan Kiilto identificere potentielle farer og risici og få dem løst, inden en egentlig ulykke indtræffer.