Kiilto Pro Keraprimer
Grunder til vådrumsmembraner

Forbedrer vedhæftningsevnen til underlag før påføring af Kiilto vådrumsmembraner på f.eks beton, spartelmasse, gips. Vandopløselig

Special features

  • primer til Kiilto vådrumsmembraner
  • gul farve
  • vandbaseret

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Forbedrer klæbeevnen før påføring af Kiilto vådrumsmembraner.

Forpakningsstørrelse EAN kode
10 l 6411512120102
Anvendelsestemperatur

+10-25 °C

Blandingsforhold

Flydespartel eller betonunderlag: 1:1 fortyndet med vand.
Gipsplader: Ufortyndet
Andre absorberende underlag: 1:1 fortyndet med vand
Ikke-absorberende underlag: Ufortyndet
Grov beton eller murværk: Udjævn med en cementbaseret Kiilto-flydespartel eller mørtel

Frostresistens

Opbevares frostfrit

Massefylde/vægtfylde

ca. 1

Opbevaring

I uåbnede beholdere over +1 °C i 1 år.

Pakkestørrelser

1 l, 3 l, 10 l

Rækkeevne

1 l fortyndet 1:1 med vand dækker ca. 16 m²
1 l ufortyndet dækker ca. 8 m²

Tørretid

1-2 timer, afhængigt af underlag og de omgivende forhold

Brugsanvisning

Fjern cementslam, slibestøv, løse partikler og fedt fra underlaget. Slib overflader, hvis det er nødvendigt. Påfør grunderen som et tyndt, jævnt lag på underlaget, eksempelvis med en malerrulle, pensel eller et murske. Gnid grundigt. Arbejdes godt ind i underlaget. Primer-laget skal være tørt, før membranen påføres. Læs vejledningen i Kiilto-vådrumsmembran, før du går i gang med arbejdet.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og procedurevejledningen, hvis disse medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage på www.kiilto.com.