Kiilto Keramix A + X
Vådrumsmembran

En meget hurtigtørrende, tokomponent fugt- og radonspærrer til alsidig brug – f.eks vådrum, radonspærre, lufttætning, tætning af indtrængende fugt i gulve og vægge, på terrasser før fliselægning. Egner sig også til udendørs brug og uopvarmede indendørs rum.

Special features

  • hurtig og nem at påføre, pastakonsistens er perfekt til spartling af underlag og forsegling af gennemføringer
  • til vådrum i beboelseslejligheder og offentlige bygninger
  • testet for frost, f.eks. terrasser, altaner og uopvarmede vådrum
  • hurtig tørring: 1 + 1,5 t
  • til tætning af radon- og luftlækager

Links

Materialer

Anvendelsesområde

Kiilto Keramix A+X er en tokomponent fugt- og radonspærrer til brug indendørs og udendørs. Kan påføres med både rulle og pensel. Ved udendørs brug skal man forstærke gennemføringer og samlinger med butyltape. Også egnet til tætning af luftlækager. Ikke egnet til anvendelser, der konstant er under vand (f.eks. svømmebassiner) eller udsat for temperaturer over 70 °C (f.eks. vægge i sauna).

Af alle Kiilto-membraner har tokomponent Kiilto Keramix A+X den højeste værdi for dampdiffusion. Dette gør den til det mest åndbare valg til fugtpåvirkede konstruktioner. Det skal dog sikres, at der ikke vandrer kapillær fugt ud fra underlaget under Keramix A+X fugt- og radonmembran.

Forpakningsstørrelse EAN kode
5+5 kg 6411513725054
Anvendelsestemperatur

+10-25 °C

Anvendelsestid

ca. 45 min.

Bindingsstyrke

≥0,5 MPa

Blandingsfarve

Grå

Blandingsforhold

1:1 (A + X) ved normal brug 3,5:5
(A + X) forsegling af vægindløb
4,25:5 (A + X) forsegling af gulvindløb

Frostresistens

Flydende komponent A fryser

Fugtighed i underlag

Gulve og vægge, der er pudset eller spartlet med Kiilto-produkter, kan vandtætnes efter den påkrævede tørretid, som fremgår af de tekniske oplysninger om det specifikke spartel eller pudsprodukt.

Frisk beton < 90 % RF Gammel beton < 95 % RF Bemærk, at de omgivende strukturer kan kræve en lavere fugtighedsværdi for beton end vådrumsmembranen.

Lagtykkelse

min. 0.8 mm per påføring

Massefylde/vægtfylde

ca. 1,2 kg/l

Opbevaring

I uåbnede beholdere over +1 °C i 1 år.

Pakkestørrelser

5 + 5 kg
10 + 10 kg

Revner i underlag

Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (-5 °) (EN 14891)

Rækkeevne

1,5 kg/m² færdigblandet (to påføringer)

Temperaturfasthed tør tilstand

maks. 70 °C

Type/binder

Styren-akrylat (A-komponent) og cement (X-komponent)

Underlag

Beton, murværk, cementbaseret spartelmasse og byggeplader beregnet til vådrum.

Vanddamppermeabilitet

W = 90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa), Sd = 2,2 m

Brugsanvisning

Bland Keramix A (væske) og X (pulver) i blandingsforhold 1:1. Ryst væskebeholderen, hæld den i blandingsbeholderen, og drys derefter pulverkomponenten i væsken under omrøring. Fortsæt omrøringen, indtil der opnås en jævn konsistens, som er fri for klumper. Bland ikke mere end der kan bruges på ca. 45 minutter. Når første lag påføres, kan du påføre (max. 3 mm) på porøst underlag. Påføres med murske eller glittebræt. Det andet lag påføres normalt med rulle eller glittebræt. Hvis membranen er begyndt at hærde, må den ikke fortyndes med vand.

Vægge: Hvis det er nødvendigt, slibes underlag og oprettes med Kiilto vægpuds, der er egnet til brug under membranen. Den tørre vægflade primes med Kiilto Keraprimer eller PrimerOne i henhold til instruktionerne. Primeren skal være tør, før arbejdet med Keramix påbegyndes. Påfør Kiilto Keramix radon- og fugtmembran i lodrette hjørner, pladesamlinger og andre samlinger. De forstærkes med Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv eller Kiilto KeraSafe saumanauha armeringsfolie. I hjørnerne kan du også bruge Kiilto Butyltape, som presses på den grundede overflade, før du påfører membranen, alternativt presses butyltape på den våde membran. Forstærk gennemføringer med præfabrikerede armeringsvæv, eller skær et passende stykke armeringsvæv af, og skær et hul i midten af stoffet ca. 10 mm mindre diameter end rørets udvendige diameter. I stedet for armeringsvæv kan du også bruge Keramix A+X-mix i et blandingsforhold på 3,5:5 (3,5 dele væske A og 5 dele pulver X). Hvis du bruger armeringsvæv, skal du trykke det i frisk Keramix og sikre, at det bliver fuldt dækkende. Påfør Keramix med rulle på hele det område, der skal tætnes, og lad det tørre i ca. 1 time (farveskift). Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og de omgivende forhold. Påfør et ekstra lag Keramix, og lad det tørre i mindst 1,5 time (farveskift). Kontroller, at membranlaget er ensartet. Forsegl eventuelle tynde/porøse områder med Kiilto Keramix, og lad dem tørre grundigt.

Gulve: Hvis det er nødvendigt, skal ujævne underlag slibes og/eller udglattes med Kiilto gulvspartelmasse. Gulvfladen primes med Kiilto Keraprimer eller PrimerOne i henhold til instruktionerne. Primeren skal være tør, før arbejdet påbegyndes.

Påfør Keramix i vandrette hjørner og omkring rørgennemføringer, og tryk Kiilto Nurkkavahvikenauha armeringsvæv eller Kiilto KeraSafe saumanauha armeringsfolie i den friske Keramix, og sørg for, at den er gennemvædet. Til indvendige og udvendige hjørner kan der også anvendes præfabrikerede hjørnestykker. Man kan også forstærke hjørner med Kiilto Butyylinauha butyltape, som presses på det grundede underlag eller på frisk membran. Til forsegling af rørgennemføringer kan også anvendes Keramix A+X-mix i et blandingsforhold på 4,25:5 (4,25 dele væske og 5 dele pulver). Ved gulvafløb anvendes selvklæbende Kiilto Kaivolaippa afløbsmanchet. Flanger på afløb renses inden med f.eks. acetone. Tryk forsigtigt Kaivolaippa afløbsmanchet ned på det grundede underlag, og skær et hul, så der dannes en krave på afløbsflangen. Påfør Keramix fugt- og radonmembran. Keramix påføres på hele gulvområdet, så det er tæt, og lad det tørre i ca. 1 time (farveskift). Påfør et ekstra lag Keramix, og lad det tørre i mindst 1,5 time (farveskift). Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og de omgivende forhold. Den færdige lagtykkelse skal være mindst 0,8 mm. Kontroller, at membranlaget er ensartet. Forsegl eventuelle tynde/porøse områder med Kiilto Keramix, og lad dem tørre grundigt.

Udendørs brug: Du kan bruge Kiilto Keramix fugt- og radonmembran på udendørs områder, og områder der er udsat for temperaturer under frysepunktet på beton og andre stærkt cementbaserede underlag. Kiilto Butyylinauha butyltape skal anvendes ved alle samlinger, hjørner og gennemføringer der udsættes for temperaturer under frysepunktet. Overfladen skal omhyggeligt renses for støv og andre materialer, der kan forringe klæbeevnen. Overfladen grundes ved at pensle med vand. Primer må IKKE anvendes udendørs. Arbejdet udføres på samme måde som indendørs. Husk altid at læse Kiilto Keramix-vejledningen til udendørs påføring, før arbejdet påbegyndes.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer den høje kvalitet af vores produkter i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsinstruktionerne og brugsvejledningen, hvis denne medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for ikke-hærdet produkt, brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Besøg venligst www.kiilto.com for at få flere oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage.

M1
CE
ETAG
LEED
Frosttestet
Rapid System
Fremstillet i Finland, nøgleflag
Svanemærke