Kiilto Airblock Fiber
Belægning mod luftlækager

Enkomponent, fiberforstærket, vandbaseret tætningspasta uden
opløsningsmidler. Kan påføres på lodrette-, vandrette- samt loftoverflader
med pensel eller rulle.

Special features

  • en meget elastisk tætningspasta mod luftlækager
  • pasta
  • kan overmales
  • til tætning af gennemføringer, vindues- og dørtilslutninger, gulv- og vægtilslutninger samt væg- og lofttilslutninger. Til indendørs brug
  • testet og godkendt til radon
.

Links

Materialer

Anvendelsesområde

En meget elastisk, vandbaseret tætningspasta mod indendørs
luftlækager. Nem at påføre. testet og godkendt til brug som radonspærre. Fremragende klæbeevne på forskellige typer underlag. Til lodrette og vandrette overflader, loftsoverflader, sammenføjninger, konstruktionssamlinger samt gennemføringer. Kan anvendes i uopvarmede indendørs områder.

Forpakningsstørrelse EAN kode
10 kg/8,1 l 6411512708102
Anvendelsestemperatur

+15-25 °C

Bindingsstyrke

Forskellige underlag Beton: 2,1 MPa
Grov flydespartel til gulve: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Flydespartel: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Mursten: 1,8 MPa
Spånplader: 1,5 MPa
Rustfrit stål (metal): 2,1 MPa
Aluminium: 1,9 MPa Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Kalksandsten, spånplader, gipsplader og vægpuds: Klæbeevnen oversteg underlagets styrke

Farver

Hvid

Frostresistens

Opbevares frostfrit

Klassificeringer og certifikater

Emissionsklasse M1

Konsistens

Fiberforstærket masse

Lagtykkelse

ca. 0,4 mm tørt lag
(ca. 0,9 mm vådt lag)

Massefylde/vægtfylde

1,25

Opbevaring

Kan opbevares ved temperaturer over + 1 °C i en tæt forseglet originalbeholder i maks. 1 år.

Pakkestørrelser

10 kg/8,1 l

Revner i underlag

3,8 mm (EN 1062-7 (mod))
Med Kiilto Kerasafe Saumanauha -tætningstape eller
Kiilto Butyylinauha -butyltape >10 mm

Rækkeevne

Ca. 1 kg/m²

Temperaturfasthed tør tilstand

-20…+70 °C

Type/binder

SBR-hybrid

Vanddamppermeabilitet

Sd = 18 m
Dampgennemtrængelighed (EN ISO 12572:2001 tilstand A)

Viskositet

Ca. 65.000 mPas

pH

ca. 9

Brugsanvisning

Omrør produktet før brug. Fjern alle urenheder, der kan forringe
vedhæftningen, herunder løse partikler, støv, snavs og saltaflejringer.
Udfyld lunker og huller på forhånd. Påfør mindst to jævne lag Airblock
Fiber. Det andet lag kan påføres lige efter det første (vådt på vådt).
Tørretiden afhænger af de omgivende forhold og lagtykkelsen.
Kiilto Airblock Fiber kan anvendes sammen med Kiilto Butyylinauha
-butyltape eller Kiilto KeraSafe Saumanauha -tætningstape. Porøse
underlag kan primes med fortyndet (1:1) Kiilto Keraprimer, før Kiilto
Airblock Fiber påføres.

Værktøj: pensel eller rulle.

Når produktet er ubehandlet, er dets modstandsdygtighed over for mekanisk slid og UV-lys begrænset. Behovet for spartling og maling af produktet skal vurderes fra sag til sag.

EN VÆG BEHANDLET MED KIILTO AIRBLOCK KAN:
1. Efterlades som den endelige overflade.
2. Males med vandbaseret standardmaling til indendørs brug, f.eks. Tikkurila Luja eller Teknos Trend.
3. Udglattes med Kiilto Pro LM- eller Kiilto Pro LW-puds og males over.

ET GULV BEHANDLET MED KIILTO AIRBLOCK KAN:
1. Belægges med fliser, hvis gulvet er tilstrækkeligt lige og jævnt. Fliserne placeres direkte på Kiilto Airblock-overfladen uden brug af grunder. Brug Kiilto Floorfix DF- eller Kiilto Floorfix DF Rapid-gulvspartelmasse.
2. Dækkes med løstliggende parket eller laminat. Kontroller først, om gulvet er tilstrækkeligt lige og jævnt.
3. Nivelleres med selvnivellerende spartelmasse, hvis du vil tilføje belægninger (enten limede eller løstliggende) som plastgulve, fliser eller vinylplankegulve (undtagen parket limet til underlaget). Kiilto Airblock-overfladen, der skal nivelleres, skal være fri for materialer, som mindsker klæbeevnen. Før nivelleringen skal overfladen på Kiilto Airblock Coat grundes med Kiilto Pro Fix Primer. Brug Kiilto TopPlan DF-spartelmasse i et lag på op til 10 mm, og hvis du har brug for et tykkere lag, Kiilto Floor Heat DF-afretningsmasse eller Kiilto Tasoflex-gulvspartelmasse. Kiilto Airblock-overfladen, der skal nivelleres, skal være fri for materialer, som mindsker klæbeevnen.
Minimumstykkelse af nivelleringsmaterialet:
5 mm (rum med let trafik, f.eks. boligområder).
10 mm (rum med medium trafik, f.eks. kontorer og mødelokaler).

Øvrig information

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vores tests og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Resultatet er også stærkt påvirket af arbejdsmetoder. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har kontrol over. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for det endelige resultat. For at bruge produktet korrekt bedes du læse produktbrochuren, arbejdsvejledningen og sikkerhedsdatabladet, som du finder på www.kiilto.com.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde flere oplysninger om produktet og bortskaffelse emballage på www.kiilto.com.