Førstehjælp til professionelle køkkener

En hurtig og rigtig hjælp i de første minutter efter en ulykke kan være afgørende. Det kan fx være i forbindelse med en ætsning, en øjenulykke eller at en kok kommer til at skære sig.

Som virksomhed skal I sørge for, at I har det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed, hvis der sker en ulykke. Der skal være passende førstehjælpsudstyr i køkkenet, og udstyret skal anbringes hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte arbejdsstationer.

I skal være opmærksomme på, at I altid benytter de korrekte værnemidler, så I undgår, at en ulykke sker. Det kan fx være brug af øjenværn, visir eller lign., hvis der er risiko for øjenskader.

Nødvendigt førstehjælpsudstyr i professionelle køkkener

Nødvendigt førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kan være:

  • Øjenskyl, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene. Det kan fx være ætsende stoffer fra opvaskemiddel eller ovnrens, eller stoffer og materialer, der kan optages gennem slimhinderne. Ved alle former for øjenætsning skal øjnene omgående skylles med rigeligt, rindende vand. Det kan være vand fra øjenskylleflaske, drikkefontæne m.v. Øjenskylleflasker er at foretrække.
  • Plaster til mindre snitsår og/eller forbrændinger
  • Aloe Vera Cool Gel – en kølende gel der lindre brandsår og små rifter.

Øjenskyl

De fleste øjenulykker skyldes støv, skidt eller kemikalier som olie. Her er det som oftest nok at skylle dine øjne med en øjenskyllevæske, der indeholder 0,9 % steril natriumklorid svarende til det naturlige saltindhold i den væske, øjet selv producerer. Den isotoniske opløsning er velegnet til at skylle og rense øjet som hurtig førstehjælp efter en ulykke. En øjeblikkelig skylning kan forebygge, at eks. fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjnene.

pH værdien i øjet er neutral, og får du syrer eller baser i øjet, fra f. eks rengøringsmidler, så går der kun få sekunder, før pH balancen er ændret radikalt, og der sker ætseskade på øjets væv, som hurtigt kan blive en permanent skade. Derfor gælder det ved øjenulykker med syrer og baser om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliet til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau. Ved at anvende normalt vand eller 0,9 % natriumklorid opnår du kun en fortyndings- og skylleeffekt, hvorfor vi anbefaler, at man anvender en pH Neutral øjenskyllevæske (fosfatbuffer). Efter brugen af pH Neutral anbefaler vi at fortsætte skylningen frem til lægen med den grønne øjenskyl (0,9 % natriumklorid).

Det er vigtigt, at øjenskyllevæsken altid rammer øjet i en blød og jævn stråle. Og er skaden opstået på begge øjne samtidig, så sørg for at bruge en DUO løsning, der kan skylle begge øjne på samme tid. Husk at hænge den vedlagte øjenskylleplan op ved siden af øjenskyllen, så du altid har den hos dig.

Plaster

Vores plasterdispensere er lette at montere på væggen og kan nemt håndteres med én hånd. Hvert plaster er hygiejnisk pakket enkeltvist og er klart til brug, når du har trukket det ud af dispenseren.

  • QuickFix Elastic er vores elastiske, åndbare plaster der passer til alle typer af små uheld.
  • QuickFix Water Resistant er vores vandfaste plaster, der er god, hvis du arbejder meget i våde miljøer som opvasker eller med rengøring.
  • QuickFix Detectable er et blåt, sporbart plaster med indbygget metalplade. Den er ideel i køkkener grundet dens blå, let genkendelige farve.

QuickSafe Food – førstehjælpsboks til professionelle køkkener

Væghængt førstehjælpsstation målrettet fødevarevirksomheder, køkkener og kantiner, da den indeholder alt det førstehjælp, der er relevant i disse industrier.
Indeholder bl.a. øjenskyl, sporbar plaster og brandgel.

Aloe Vera Cool Gel

En koncentreret, økologisk Aloe Vera Gel, som køler, fugter og blødgør huden. Giver en hurtig køling og lindrende virkning på mindre forbrændinger.