Kiilto Keramix A + X

En særdeles hurtigttørrende tokomponents vandtætningsmembran til vådrum samt altaner og terrasser før fliselægning. Også egnet til udendørs brug og uopvarmede indendørs områder. Også egnet til tætning af luft- og radonlækager.

Special features

  • hurtige, gode påføringsegenskaber, pastakonsistens er perfekt til spartling af underlag og forsegling af indløb
  • til vådrum i boliger og offentlige bygninger
  • testet for frost, f.eks. terrasser, altaner og uopvarmede vådrum
  • hurtig tørring: 1 + 1,5 t
  • testet for egnethed til tætning af luftlækager (Vahanen)

Materialer

Anvendelsesområde

Kiilto Keramix A+X er en tokomponents vandtætningsmembran til indendørs og udendørs brug før fliselægning. Egnet til påføring med både rulle og pensel. Ved udendørs brug skal du forstærke indløb og samlinger med butyltape. Også egnet til tætning af luftlækager.

Ikke egnet til anvendelser, der konstant er under vand (f.eks. svømmebassiner) eller udsat for temperaturer over 70 °C (f.eks. vægge i saunaer). Af alle Kiilto-vandtætningsmembraner har tokomponents Kiilto Keramix A+X den højeste værdi for dampgennemtrængelighed. Dette gør det til det mest åndbare valg til underjordiske strukturer. Det skal dog sikres, at der ikke siver kapillært vand ud fra underlaget under Keramix A+X-vandtætningsmembranen.

Type/binder

Styren-akrylat (A-komponent) og cement (X-komponent)

Massefylde/vægtfylde

ca. 1,2 kg/l

Bindingsstyrke

≥0,5 MPa

Vanddamppermeabilitet

W = 90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa), Sd = 2,2 m

Blandingsforhold

1:1 (A + X) ved normal brug
3,5:5 (A + X) forsegling af vægindløb
4,25:5 (A + X) forsegling af gulvindløb

Blandingsfarve

Grå

Arbejdstid

ca. 45 min.

Anvendelsestemperatur

+10-25 °C

Pakkestørrelser

5 + 5 kg
10 + 10 kg

Underlagsfugtighed

Gulve og vægge, der er pudset eller nivelleret med Kiilto-produkter, kan vandtætnes efter den påkrævede tørretid, som fremgår af de tekniske oplysninger om det specifikke flydespartel eller puds.

Frisk beton < 90 % RF Gammel beton < 95 % RF Bemærk, at de omgivende strukturer kan kræve en lavere fugtighedsværdi for beton end vandtætningsmembranen.

Frostresistens

Væskekomponent A fryser

Temperaturfasthed i tør tilstand

maks. 70 °C

Dækkeevne

1,5 kg/m² blandet masse (to anvendelser)

Revnelukningsevne

Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (-5 °) (EN 14891)

Lagtykkelse

0,8 mm

Underlag

Beton, murværk, cementbaseret nivelleringsmateriale og byggeplader beregnet til vådrum.

Opbevaring

I uåbnede beholdere over +1 °C i 1 år.

Brugsanvisning

Bland Keramix væskekomponent A og pulverkomponent X i et masseforhold på 1:1. Ryst væskebeholderen, hæld den i blandingsbeholderen, og drys derefter pulverkomponenten i væsken under omrøring. Fortsæt omrøringen, indtil der opnås en jævn blanding, som er fri for klumper. Bland Keramix i sådanne mængder, som du kan bruge på ca. 45 minutter.
Når du spreder det første lag, kan du spartle (maks. 3 mm) det porøse underlag ved hjælp af pastakonsistensen af Keramix og en murske. Det andet lag påføres normalt.
Hvis vandtætningsmembranen er begyndt at hærde, må den ikke fortyndes med vand.

Vægge:
Du kan om nødvendigt slibe og/eller glatte ujævne underlag med Kiilto-vægpuds, der er egnet til brug under vandtætning og fliselægning. Prime den tørre vægflade før vandtætning med Kiilto Keraprimer- eller PrimerOne-primer i henhold til instruktionerne. Primeren skal være tør, før vandtætningsarbejdet påbegyndes. Påfør Kiilto Keramix-vandtætningsmembran på væggen i lodrette hjørner, samlinger på byggeplader og andre sammenføjninger, og forstærk disse områder med Kiilto Nurkkavahvikenauha eller Kiilto KeraSafe saumanauha-forseglingstape. Tryk tapen fast på en ny vandtætningsmembran, og sørg for, at den er gennemfugtet. I hjørnerne kan du også bruge Kiilto Butyltape, som presses på den primede overflade, før du påfører vandtætningsmembranen, eller som alternativt presses på den våde vandtætningsmembran. Forstærk rørindløb med præfabrikerede forstærkninger, eller skær et passende stykke forstærkningsstof af, og skær et hul i midten af stoffet med ca. 10 mm mindre diameter end rørets udvendige diameter. I stedet for forstærkningsstykker kan du også bruge Keramix A+X-mix i et blandingsforhold på 3,5:5 (3,5 dele væske A og 5 dele pulver X). Ved brug af forstærkningsstykker skal du trykke indløbsforstærkningsstykket mod frisk Keramix og sørge for, at det er gennemfugtet. Påfør Keramix med en rulle på hele det område, der skal vandtætnes, og lad den tørre i ca. 1 time (farveskift). Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og temperaturforhold. Påfør et ekstra lag Keramix, og lad det tørre i mindst 1,5 timer (farveskift). Kontroller, at membranlaget er ensartet. Forsegl eventuelle tynde/porøse områder med Kiilto Keramix, og lad dem tørre grundigt. Det færdige vandtætningsmembranlag skal være mindst 0,8 mm.

Gulve:
Hvis det er nødvendigt, skal ujævne underlag slibes og/eller udglattes med Kiilto flydespartel til gulve. Prime gulvoverfladen før vandtætning med Kiilto Keraprimer- eller PrimerOne-primer i henhold til instruktionerne. Primeren skal være tør, før arbejdet med vandtætning påbegyndes.

Påfør Keramix i vandrette hjørner og omkring rørindløb, og tryk Kiilto Nurkkavahvikenauha-tape eller Kiilto KeraSafe saumanauha-forseglingstape på den friske Keramix, og sørg for, at den er gennemfugtet. Til indvendige og udvendige hjørner kan du også bruge præfabrikerede hjørnestykker. Du kan også forstærke hjørnerne med Kiilto Butyylinauha-tape, som presses på det primede underlag eller en frisk vandtætningsmembran. Til forsegling af rørindløb kan du også bruge Keramix A+X-mix i et blandingsforhold på 4,25:5 (4,25 dele væske og 5 dele pulver). Forstærk gulvafløb med selvklæbende Kiilto Kaivolaippa. Tryk forsigtigt Kaivolaippa ned på det primede underlag, og skær et rundt hul i midten af stoffet, ca. 40 mm mindre end afløbets diameter. Afslut forsigtigt med en kompatibel klemmering. Påfør Keramix-vandtætningsmembranen over Kaivolaippa op til klemmeringen. Påfør Keramix på hele gulvområdet, så det er vandtæt, og lad det tørre i ca. 1 time (farveskift). Påfør et ekstra lag Keramix på væggen og over gulvområdet, og lad det tørre i mindst 1,5 timer før fliselægningen (farveskift). Tørretiden afhænger af lagets tykkelse og temperaturforhold. Det vandtætte membranlag skal være mindst 0,8 mm. Kontroller, at membranlaget er ensartet. Forsegl eventuelle tynde/porøse områder med Kiilto Keramix, og lad dem tørre grundigt.

Udendørs brug:
Du kan bruge Kiilto Keramix-vandtætningsmembran på udendørs områder og i områder, der er udsat for temperaturer under frysepunktet på beton eller andet stærkt cementbaseret underlag før fliselægning. Hjørne-, indløbs- og samlingsforstærkninger i butylgummi skal anvendes med Keramix til alle indløb og samlinger i områder, der vil blive udsat for temperaturer under frysepunktet.
Overfladen skal omhyggeligt renses for støv og andre materialer, der kan forringe klæbeevnen. Overfladen primes derefter ved at børste vand på den. Primer anvendes IKKE i udendørs anvendelser. Vandtætning udføres på samme måde som i indendørs områder. Husk altid at læse Kiilto Keramix-brugsvejledningen til udendørs anvendelser, før arbejdet påbegyndes.

Øvrig information

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og praktiske viden. De tekniske data er defineret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer høj kvalitet af vores produkter i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsinstruktionerne og brugsvejledningen, hvis denne medfølger.

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Undgå unødvendig hudkontakt med og udsættelse for ikke-hærdet produkt, brug sikkerhedshandsker. Se materialesikkerhedsdatabladet. Gå til www.kiilto.com for at få flere oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage.

M1
CE
ETAG
LEED
Frosttestet
PRO
Svanemærke
Fremstillet i Finland, nøgleflag