Desinfektion af sekretplet, 2-trins metode

Bryd alle smittekæder og husk sikkerheden! Sekretpletter medfører risiko for infektion, og de bør derfor fjernes med det samme.

Sekretpletter medfører risiko for infektion. Derfor bør de fjernes med det samme.

  1. Benyt engangshandsker med enkelthånds funktion.
  2. Absorber pletten med et aftørringspapir.
  3. Smid aftørringspapiret og handskerne ud.
  4. Tag en ny engangshandske på.
  5. Fugt et stykke rent aftørringspapir med desinfektionsmiddel eller benyt en desinfektions WipeClean og aftør pletten.
  6. Smid det brugte aftørringspapir eller wipe i skraldespanden.
  7. Desinficer dine hænder.

Guide:

To-trins desinfektion af pletter fra kropsvæsker